Sophiahemmets kommentar till domen i Högsta förvaltningsdomstolen

Bokningstjänsten Sophia Direkt blir inte momsbefriad

Under 2022 lanserades den digitala bokningstjänsten Sophia Direkt av Sophiahemmet AB. Syftet med tjänsten är att kunna möta patienten digitalt och öka tillgängligheten, inte minst utanför sjukhusets ordinarie öppettider då man när som helst på dygnet kan logga in med sitt Bank-ID och starta ett ärende.

Utvecklingen av tjänsten är ett resultat av samarbetet mellan flera enheter på Sophiahemmet. Redan från starten identifierades behovet att alla Sophiahemmets ackrediterade vårdgivare på sikt borde kunna ansluta sig till tjänsten för att möta patientens behov att via en digital ingång få tillgång till all vård på Sophiahemmet – som många patienter tar för givet att det fungerar redan idag. Med Högsta förvaltningsdomstolens dom försvåras möjligheterna att skapa den här typen av service till patienterna.

Syftet med prövningen i Skatterättsnämnden och överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen med den i fredags publicerade domen har varit att utreda de legala förutsättningarna för utvecklingen av tjänsten. Inga patientbokningar eller förmedling av patienter till de ackrediterade vårdgivarna har förekommit innan detta prövats, utan patientbokningar har endast skett till de egna verksamheterna inom Sophiahemmet AB.

Sophiahemmet accepterar domen, men beklagar att den struktur som Sophiahemmet upprätthåller med självständiga vårdgivare under ett gemensamt tak inte tillåts samarbeta momsfritt för det som vore allra bäst för våra patienter – ett digitalt, integrerat mottagande där vi kan boka och förmedla patienter till rätt vårdgivare och därmed rätt vård inom vårt sjukhus.

Länk till domen