Sophiahemsstipendium skapar nya forskarprofiler

Ett nyutlyst postdoc-stipendium delades ut idag vid Sophiahemmets årliga stipendieutdelning.
– Det här är en fantastisk möjlighet för mig att utvecklas som forskare och att ta mitt forskningsområde vidare, säger en glad och tacksam Jenny Stern som nu får chansen att inspireras av och besöka utländska kollegor.

Sophiahemmet, ideell förening delar varje år ut cirka 15 miljoner kronor till forskning som i slutändan ska förbättra vården och gynna patienter både inom och utanför Sophiahemmet. Stipendierna går till doktorander eller disputerade, men även till verksamheter genom specifika anslag. Den stora delen av forskningsfinansieringen äskas och ingår i högskolans budget.

– En högskola som bedriver bra forskning examinerar också duktiga studenter, säger professor emeritus Peter Aspelin som är ordförande i Sophiahemmet Högskolas forskningsutskott.

Han menar att det även finns ett starkt samband mellan forskning och vård och att den sjukhusverksamhet som bedriver forskning helt enkelt levererar bättre kvalitet till sina patienter.

– Sophiahemmet, ideell förening vill stödja kvaliteten både inom utbildning och vården. Allt för att i slutändan främja patienternas hälsa, säger Peter Aspelin.

Nytt stipendium
I år utlystes för första gången ett nytt postdoc-stipendium. Detta för att uppmuntra nydisputerade att söka externa samarbeten – både nationellt och internationellt. För Jenny Stern är bidraget ovärderligt. Hon har länge velat utveckla samarbete med och besöka en framstående forskargrupp i Storbritannien som kommit långt inom hennes forskningsområde. Det handlar om hälsa och rådgivning inför graviditet.

– Som nydisputerad är den största utmaningen att etablera sig som forskare och det här är väldigt betydelsefullt för den processen. Nu kommer jag kunna fördjupa mitt samarbete med några riktigt framstående forskare, säger hon.

I juli åker hon till Plymouth för att inspireras, lära mer och delta i forskningsarbetet. Tanken är givetvis att ta med viktig kunskap hem till Sverige.

– Det känns viktigt att kunna erbjuda unga forskare möjligheten att rikta sig utåt. Vi tror att det har betydelse på ett personligt plan men även positiv effekt för forskningen i stort, säger Peter Aspelin.

Många stipendium
I dag delade han ut stipendium till en rad forskare vid Sophiahemmet. En del av dem får förnyat förtroende och andra är nya sökanden. Gemensamt för verksamheter eller forskare som beviljas anslag eller stipendium är att de måste ha anknytning till Sophiahemsfären. Antingen via sjukvården eller Sophiahemmet Högskola.

– Forskning av hög kvalitet och precis metod har större chans att beviljas pengar eftersom sannolikheten för ett hållbart resultat är större. Och vem vet – möjligheter till genombrott med en avgörande betydelse för patienter långt utanför Sophiahemmet finns alltid, säger Peter Aspelin.

Fakta:
Stipendieutdelningen sker i januari varje år. Denna gång delades 2 485 000 kronor ut till enskilda forskare och verksamheter vid Sophiahemmet. Totalt bidrar Sophiahemmet, ideell förening årligen med totalt cirka 15 miljoner kronor till forskning.

Läs mer om årets stipendiater och anslag här.

Text: Pia Hellsing

Länkar