Starten av BB Sophia försenas

Den förlossningsverksamhet som Praktikertjänst AB, genom dotterbolaget BB Sophia, planerar att starta i de nybyggda lokalerna på Sophiahemmet Sjukhus kommer att försenas. Verksamheten som var planerad att starta 1 januari
2014 kan förhoppningsvis starta 1 mars 2014. BB Sophia är beräknat att tillföra Stockholm ca. 4500 nya förlossningsplatser per år. Ett tillskott som Stockholm i och med att staden växer, kommer att vara i stort behov av.

Förseningen beror på att landstingets så kallade regelbok som beskriver hur förlossningsverksamhet ska bedrivas är under omarbetning och ännu inte klar vilket i sin tur försenar rekrytering och introduktion av personal till BB Sophia.

För mer information kontakta:
Björn Persson, Kommunikationsdirektör Praktikertjänst, 070-789 39 05
Harald Almström, vd BB Stockholm, 08-655 78 88
Peter Seger, vd Sophiahemmet, 0703-62 06 28
Marina Dyfverman, Marknads- och informationschef Sophiahemmet, 0706-81 20 17