Statlig finansiering till Sophiahemmets utbildning för nyanlända läkare

Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm skjuter till medel för fler omgångar av Sophiahemmet Högskolas introduktionsutbildning för nyanlända läkare. Utbildningen ses som ett viktigt bidrag för att deltagarna ska kunna integreras i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

– Det är oerhört glädjande att vi kan fortsätta och även utöka vår satsning med att utbilda och hjälpa nyanlända läkare till integrering i den svenska hälso- och sjukvården. Att två tunga offentliga aktörer nu skjuter till medel är ett kvitto på att vårt bidrag är väldigt viktigt, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

Förbereder nyanlända
Utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård startade för första gången hösten 2016 med ideella medel från Wallenbergstiftelsen, och har nyligen avslutats för andra gången. Totalt har cirka 60 läkare från ett 30-tal olika länder genomgått programmet som fått positiva utvärderingar. Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk läkarlegitimation.

– Det här är en viktig satsning som hjälper många läkare ut i arbetslivet. Det är ett misslyckande om vi inte tar tillvara på den kompetens som finns i vårt land när vi brottas med bristande tillgänglighet och kontinuitet i vården, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Snabbspår till arbete
Läkarförbundet har tillsammans med Vårdföretagarna ansökt om medel från Arbetsförmedlingen till introduktionsutbildningen. Samtliga aktörer har kunnat se hur flera av kursdeltagarna fått helt nya kunskaper och kontaktytor till potentiella arbetsgivare. Flera av höstens studenter har till exempel redan klarat kunskapsprovet och påbörjat praktiktjänstgöring. Detta ligger helt i linje med Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag att främja utvecklingsinsatser som ska påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Vården i Sverige har idag stora rekryteringsproblem. För oss och våra medlemsföretag är det självklart att läkare från andra länder så fort som möjligt ska ta kunna börja arbeta i vården. Det förtjänar både läkare och patienter, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Fakta:
Intensivutbildningen Introduktion till studier och arbete inom svensk hälso- och sjukvård för läkare med legitimation från länder utanför EU/EES som ger 18 högskolepoäng, har tidigare genomförs med medel från Wallenbergstiftelsen, investeringar från Novare Potential och Sophiahemmet Högskola.

 

Länkar