Sveriges första privata vårdalternativ för barn

Under 2008 etableras Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet i Stockholm. Med en årlig kapacitet om cirka 20 000 akutbesök är målet att förstärka sjukvården för barn och ungdom i Stockholmsregionen. Verksamheten som omfattar barnavårdscentral, akutmottagning och specialistmottagning är primärt tillgänglig via separata barnsjukvårdsförsäkringar men även via spontanbesök på akutmottagningen. En barnsjukvårdsförsäkring planeras att utformas i samarbete med Skandia.

Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet är Sveriges första privata vårdalternativ för barn och ungdomar mellan 0-16 år. Genom att ha en mindre organisation, mindre administration och kortare beslutsvägar är målet att utveckla akutvården för barn och ungdom, förkorta köerna och erbjuda ett alternativ till den offentliga sjukvården. Genom etableringen av sjukhuset ökas antalet besökstillfällen för akut sjuka barn med 20 000 i Stockholmsområdet, vilket ökar tillgängligheten till sjukvård för samtliga barnföräldrar.

– Möjligheten att erbjuda barnavårdscentral, akut barnsjukvård samt förplanerad och tidsbeställd specialistvård via en försäkringsbaserad lösning är spännande och utmanande. Vi vill erbjuda barnfamiljer ett alternativ med kortare vänte- och behandlingstid och samtidigt möjliggöra en kapacitets- och serviceökning för all barnsjukvård i Stockholmsregionen, säger Olle Söder, medlem i styrgruppen på Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet.

– En barnsjukvårdsförsäkring är en produkt som vi tittat på att utveckla, det finns en efterfrågan som vi bland annat möter hos våra befintliga försäkringstagare. Initiativet med Barnsjukhuset Martina ger oss möjligheten att starta utvecklingsarbetet, säger Ann-Charlotte Rydback ansvarig för privatvård på Skandia.´

– Vi är väldigt glada att Barnsjukhuset Martina har valt Sophiahemmet som sin samarbetspartner. Deras verksamhet kompletterar mycket väl vår egen, säger Peter Seger, VD för Sophiahemmet AB.

Initiativtagare och medicinsk expertis inom Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet är specialister med lång och bred erfarenhet från barnsjukvård och landstingssjukvård:

Olle Söder professor och överläkare inom barnmedicin
Staffan Meurling professor och överläkare inom barnkirurgi
Erland Löfberg med.dr. och överläkare inom internmedicin
Martina Ullman sjuksköterska inom barnsjukvården

För mer information, vänligen kontakta:

Olle Söder, styrgruppen, Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet, telefon: 070-593 95 92

BARNSJUKHUSET MARTINA VID SOPHIAHEMMET är Sveriges första privata vårdalternativ för barn och ungdomar mellan 0-16 år. Verksamheten omfattar barnavårdscentral, akutmottagning och specialistmottagning och kommer att vara tillgänglig via barnsjukvårdsförsäkringar hos de stora försäkringsbolagen samt via spontantbesök på akutmottagningen. Barnsjukhuset Martina vid Sophahemmet är ett fristående bolag i samarbete med Sophiahemmet och inkorporerat inom Sophiahemmets lokaler i Stockholm. Verksamhetsidén är att erbjuda bästa vård för barn och ungdomar genom hög medicinsk kompetens, hög tillgänglighet och kort behandlingstid. För mer information, se www.barnsjukhusetmartina.se.