Träning på distans ska hjälpa strokepatienter

Ett interaktivt motivationsprogram ska uppmuntra och underlätta för strokepatienter att styrketräna. Bakom produkten står Tesch Övermo Stiftelsen.

Inom kort kommer Tesch Övermo Stiftelsens första produkt presenteras. Det är ett interaktivt motivationsprogram för strokepatienter bestående av en träningsmaskin och en dator uppkopplad till internet.

– Tanken är att patienten ska coachas i hemmet av sin sjukgymnast eller läkare via en bildskärm. Vi vet från otaliga studier att styrketräning är bra vid stroke och andra neurologiska sjukdomar, men att många patienter har svårt med motivationen. Det här är en god hjälp på vägen, säger Per Övermo som tillsammans med Per Tesch har grundat Tesch Övermo Stiftelsen som har till syfte att bidra till forskning för en bättre muskelhälsa.

Intresset för stiftelsens arbete är stort, enligt Per Övermo.

– Det är lätt att förstå vilken nytta vår produkt kan göra och många både inom vården och utanför, till exempel teknikföretag, vill bidra antingen med pengar eller med mantimmar. Stiftelsen finns under Sophiahemmets tak och det är en stor fördel, anser Per Övermo.

– Vi har ett bra samarbete med Husläkarmottagningen Sophiahemmet, till exempel kommer patienterna i läkaren Magnus von Arbins studie om förmaksflimmer därifrån. Vi ser också fram emot att samarbeta med Sophiahemmet Högskola i kommande projekt, förklarar han.

Länkar