Vårdval Stockholm ökar mångfalden av vårdgivare

Sophiahemmet öppnar Husläkarmottagning

Sophiahemmet utökar sin verksamhet och slår i dagarna upp dörrarna för en husläkarmottagning. Mottagningen kommer att tillgodose den efterfrågan som finns i närområdet och bland sjukhusets befintliga patienter som önskar få all läkarkontakt på ett och samma ställe. Prinsessan Christina, Fru Magnuson, Hedersordförande i Sophiahemmet ideell förening, klippte bandet vid invigningen.

Från och med den andra maj har 11 000 patienter möjlighet att uppsöka vård vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Mottagningen kommer att tillgodose behovet av närsjukvård på Östermalm i och med att antalet invånare förväntas stiga med 20 000 när Norra Djurgårdsstaden står klar.

– Öppningen av husläkarmottagningen ligger i linje med Drottning Sophias vision från 1884 om att Sophiahemmet ska erbjuda tidsenlig vård för alla. De senaste åren har vi sett ett behov bland våra patienter såväl som stor efterfrågan lokalt, vilket gör att vi nu vill erbjuda våra patienter möjligheten och tryggheten i att få både primär- och specialistvård under ett och samma tak, säger Peter Seger, VD Sophiahemmet.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet kommer att tillämpa de redan etablerade kvalitetssystem och arbetsmetoder som används vid Sophiahemmet. Den nya husläkarmottagningen kommer att ha ett nära samarbete med de 250 ackrediterade specialisterna vid Sophiahemmet samt all den medicinska service som finns inom sjukhuset, vilket kommer att innebära en rad fördelar för patienterna.

– Hos oss har alltid alla patienter en egen läkare i varje vårdprocess. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer mellan läkare och patient, och nu ger vi samma möjlighet till dem som idag inte omfattas av t ex företags- eller försäkringslösning på Sophiahemmet, avslutar Peter Seger.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet är den tredje invigningen av nya verksamheter på Sophiahemmet under våren. I april öppnade Sophiahemmets forskningslaboratorium och under i februari inleddes ett samarbete med Sabis som nu ansvarar för sjukhusets restaurang och catering.

Från och med den andra maj är Husläkarmottagningen Sophiahemmet öppen. Listningsblanketter finns att ladda ner från www.sophiahemmet.se/hlm, via www.vardguiden.se alternativt Sophiahemmets växel 08-406 20 00.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Marina Dyfverman, Informationschef, Sophiahemmet
Mail: marina.dyfverman@sophiahemmet.se, Tfn: 08-406 20 17