Vårdvalet ger Barnsjukhuset Martina många nya patienter

I våras tillträdde Claude Kollin som ny vd och delägare i Barnsjukhuset Martina. Sedan i juni ingår barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Martina i vårdval Stockholm och har tilläggsavtal att utreda barn med adhd och neuropsykiatriska frågeställningar. Det har ökat tillströmningen av nya patienter.

– Det händer mycket på Martina nu, säger Claude Kollin. Vårdvalet har gjort att vi fått många nya patienter. Barnsjukhuset Martina, vår akutmottagning med cirka 1 500 barn som är medlemmar, omfattas inte av vårdvalet utan fortsätter som tidigare. Vi trodde kanske att det skulle leda till att vi skulle tappa medlemmar, men det har snarast blivit tvärtom. En del som kommer till vår mottagning går vidare till att bli medlemmar. På vår akutmottagning slipper de vänta i timmar på att få träffa en doktor, utan kan boka en tid i vår webbbokning. Något som föräldrarna ser som en stor service.

– Med vårdvalet har Martina blivit ”rumsrent”, och ses inte längre som något som enbart människor med mycket pengar kan få tillgång till. Nu tar vi emot ett tvärsnitt av befolkningen. För mig är det väldigt viktigt att vi kan erbjuda vård till alla som behöver.

– Det är bara vi och en mottagning till i Stockholm som fått vårdval för utredningar om adhd och psykisk ohälsa. Det är ett område där det finns stora behov och vi har startat en separat mottagning för dessa patienter med ett nätverk av psykologer.

Vad fick dig att ta uppdraget som vd för Martina?
– Entreprenörskapet med god värdegrund! Här får jag möjlighet att bygga upp en verksamhet med generösa öppettider och stimulerande arbetsmiljö för personalen, och där det övergripande målet är hög professionell kvalitet och gott patientbemötande, säger han.

Barnsjukhuset Martina
Verksamheten på Barnsjukhuset Martina består av två delar:
• Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) som tar emot barn (0–18 år) för utredningar och behandlingar. Ingår i vårdval Stockholm.
• Barnakuten som är privat barnsjukvård för barn (0–18 år). Ingår inte i vårdval Stockholm.