Världspremiär för ny uppfinning på Sophiahemmet

Husläkarmottagningen Sophiahemmet är först i världen med att införa en ny form av “engångsstasband” som ger ett standardiserat tryck vid blodprovstagning.
– Uppfinningen leder till högre säkerhet och mindre lidande för patienterna, säger verksamhetschef Hilmar Gerber.

Blodprovstagning och införande av perifer venkateter är några av vårdens vanligaste invasiva ingrepp och i samband med det används ett så kallat stasband som snörper samman arm eller annan extremitet. På så sätt fylls blodkärlen vilket underlättar arbetet.

Ett för högt eller för lågt tryck runt armen kan både vara obehagligt för patienten och mindre gynnsamt för själva provtagningen. Forskning visar att många stickförsök misslyckas och att dessa blir fler ju äldre och sjukare patienterna är. Även barn och personer med fetma har visat sig svårare att sticka.

– Vårt mål är att minska lidande och öka antalet träffar. Stasbandet ger bättre venfyllnad och mindre risk att behöva sticka patienten fler gånger vid provtagningstillfället, säger Hilmar Gerber som har många patienter med återkommande provtagningar, framför allt inom hemsjukvården.

Ett standardiserat tryck
Hemligheten bakom det nya specialdesignade engångsstasbandet är en inbyggd indikator som guidar användaren att dra åt stasbandet lagom hårt. Det ger ett standardiserat tryck som är oberoende storlek på patientens arm eller personalens förkunskaper. Det är just den finessen som är unik.

Engångsstasband är i sig ingen nyhet utan används flitigt i till exempel England och USA eftersom det helt enkelt är mer patientsäkert. På många håll inom svensk hälso- och sjukvård finns ofta olika sorters gummi- eller resårband som används om och om igen till olika patienter.

– Att använda samma stasband till alla patienter innebär en smittorisk. Något som i värsta fall kan leda till spridning av multiresistenta bakterier. Nu slipper vi det, säger Hilmar Gerber.

Genom att införa denna nyhet för sina patienter hoppas han kunna gynna både hälsa och miljö. Stasbandet är nämligen gjort av förnyelsebart papper vilket också rimmar med Husläkarmottagningen Sophiahemmets hållbarhetspolicy.

Det nya smarta stasbandet har tagits fram av det medicintekniska företaget Ortrud Medical.

För mer information kontakta:
Pia Hultkrantz, kommunikationsansvarig Sophiahemmet: 08-406 20 16
Hilmar Gerber, verksamhetschef Husläkarmottagningen Sophiahemmet: 0700-891 692

Länkar