Viktigast vara aktiv i vardagen

Maria Hagströmer, Leg. sjukgymnast och professor vid institutionen för Hälsofrämjande vetenskap vid Sophiahemmet Högskola, svarar på frågor om fysisk aktivitet.

Hur kommer vi igång med sunda vanor efter en lång och kanske lat sommar?
– Det viktigaste är att hitta en aktivitet som är rolig till exempel att promenera, cykla, dansa eller något annat du gillar. Den bästa aktiviteten är ju den som blir av.

Vilka är dina tre bästa tips?
– Ta sällskap med en vän så ni kan peppa varandra. En stegmätare eller träningsapp kan också vara bra som motivation. Sätt också konkreta och realistiska mål, som att gå till jobbet på tisdagar och torsdagar eller kliva av en hållplats tidigare tre mornar i veckan.

Vilka är hälsovinsterna med att röra på sig regelbundet?
– Det talas mest om de långsiktiga vinsterna, exempelvis minskad risk för hjärt- kärlsjukdomar, att drabbas av cancer eller att dö i förtid. Men jag tycker vinsterna här och nu är minst lika viktiga. Att du blir gladare, sover bättre och blir bättre rustad att klara av stress.
Dessutom bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling när vi går eller cyklar istället för att åka bil.

Hur får vi in fysisk aktivitet i vardagen?
– Det behövs egentligen inte så stora förändringar. Det är en bra början att ta trapporna istället för hissen, gå till kollegan istället för att mejla, cykla istället för att åka bil när du ska handla.

Måste jag springa en mil eller lyfta tunga vikter?
– Nej, det är vardagsmotionen som är grunden. Förutom den behöver du få lite högre puls och belasta musklerna två-tre gånger per vecka. Det kan vara en halvtimmes rask promenad eller cykeltur. Du ska bli lite andfådd.

Vad är de vanligaste orsakerna till att vi tappar sugen?
– Att vi sätter så höga mål att vi inte lyckas hålla dem. Det är bättre att vara mer realistisk och räkna med att det barnen blir sjuka eller att det blir övertid på jobbet ibland. Det gör inget att det blir uppehåll då och då, det är bara att ta nya tag.

Hur bygger vi goda vanor på sikt?
– Ta en sak i taget, försök inte att ändra allt på än gång. Det är bättre att lägga till en god vana än att ta bort en dålig. En god vana kan leda till flera. När du känner hur bra du mår av mer vardagsmotion kanske nästa steg blir att sluta röka eller äta mer grönsaker.

Text: Inger Sundelin