98 % Toppbetyg till Sophiahemmet

98 procent av patienterna är nöjda med Sophiahemmet, lika många är nöjda med bemötandet och skulle rekommendera sjukhuset till andra.

Sedan 2003 mäter Sophiahemmet regelbundet kundnöjdheten och resultatet är entydigt: patienterna är väldigt nöjda och resultatet har trots toppresultat legat kvar på samma höga nivå år efter år.

– Sophiahemmet är unikt i flera avseenden, säger chefläkare Peter Möller. Här finns mer än 250 ackrediterade specialister och vi har också ett starkt fokus på kvalitet och patientsäkerhet.

Sophiahemmet är sedan november 2008 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2004. Ett kvalitetsarbete som är ständigt pågående och som alla sjukhusets medarbetare är involverade i.

Våren 2010 införde Sophiahemmet ”Lean” i verksamheten. En metod med ursprung i den japanska bilindustrin som framgångsrikt anpassats för sjukvården. Syftet med Lean är att ge ett smidigare och mer effektivt arbetssätt där allt som inte skapar värde för patienten ska elimineras. Det kan handla om att korta väntetider, minska dubbelarbete och undvika resursslöseri.

– Vi pratar inte bara om att sätta patienten i centrum, vi gör det också. Bland annat genom att en läkare alltid har huvudansvar för patienten. Det ger en kontinuitet som är bra för både patient och läkare och som vi anser borgar för en bättre vård, säger han.

Många patienter lovordar också atmosfären på Sophiahemmet.

– De upplever en värme och en hemkänsla som de inte möter på andra sjukhus. Vi har en tradition att ge god omvårdnad och service och den går igen i allt vi gör.

 Tidigare publicerat i SophiaNytt Sjukhusspecial april 2011