Ambulanssjuksköterskor redo för utryckning

Till dånande technomusik och blinkande discoljus har 19 blivande ambulanssjuksköterskor nu genomfört sin slutexamination. Men platsen var inte ett diskotek, utan ett snöigt industriområde i Solna.

En kvinna ligger på golvet och hostar så att hon kippar efter andan. En annan sitter i ett hörn med apatisk blick. Mellan dem ligger en tredje kvinna som tycks vara medvetslös. Technomusiken dunkar obarmhärtigt och färgade spotlights flackar över rummet. Miljön är minst sagt stressande trots att allt är iscensatt. Lokalen är nämligen Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter, KTC, en helt ny avdelning där studenter inom vårdsektorn har möjlighet att göra simulerade övningar inom bland annat ambulanssjukvård.

Den här gången är det studenter från Sophiahemmet Högskola, som läst Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, som ska kliva in i lokalen för att göra sin slutövning. ”Patienterna” består av studenter, lärare och ett antal frivilliga som agerar skademarkörer.

Grönt, rött eller gult kort
I övningen ska studenterna bland annat visa att de kan göra en korrekt triage, det vill säga avgöra vem i en grupp skadade som ska prioriteras för den väntande ambulansen.

– Kan patienten gå och stå? Då är hon grön. Är andningsfrekvensen under 10 eller över 30? Det är en av flera indikationer på att hon är röd, det vill säga högprioriterad, påminner övningsledaren Sara Heldring under introduktionen och visar röda, gröna och gula kort.

Studenterna släpps in två och två i den simulerade discobranden, pratar med skademarkörerna och analyserar korten som de har runt halsen, där skador och symptom listats. När prioriteringen är klar lastas ambulansen i rummet bredvid, till synes med stor vara.

– Många av oss jobbar redan inom ambulansen, förklarar Malin Granath från Karlskoga.

Många samtal
När det är dags för debriefing går det lite trögt att samla eleverna. Överallt pågår samtal om hur övningen gått, både mellan studenter och med lärare och instruktörer. Adrenalinpåslaget är påtagligt. Det är tydligt att övningen varit mycket uppskattad.

– Det är ju jätteviktigt att man får öva. Det ger färdighet och vi lär oss också av varandra, inte minst om hur olika man kan jobba inom olika landsting, säger Malin Granath.

Det här är första gången Sophiahemmet Högskola genomför en övning i den nya träningslokalen

– Tidigare har man fått göra den utomhus och det har ju vissa fördelar. Men nu, när vi var inomhus i det nya träningscentret slapp skademarkörerna ligga ute och frysa i snön. Och det blir lättare för lärarna att observera eleverna, säger Sara Heldring.

Text: Christina Bild
Foto: Thomas Henrikson