Årets Nobelpris i medicin går till IVF:s fader Robert Edwards

Nobelkommittén vid Karolinska institutet beslutade den 4:e oktober att Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2010 tilldelas Robert Edwards för utvecklingen av in vito-fertilisering.

Hans insatser har gjort det möjligt att behandla ofrivillig barnlöshet (infertilitet), ett problem som mer än 10 procent av alla par som försöker skaffa barn ställs inför.

Till en början hade Robert Edwards och kollegan Patrick Steptoe svårt att få medel till sin forskning, bland annat av etiska skäl. Flera religiösa ledare, etiker och forskare krävde att projekten skulle stoppas.

Först 1978 då lilla Louise Brown föddes, som det första provrörsbarnet i världen, vände det. Edwards och Steptoe startade Bourn Hall-kliniken i Cambridge, världens första centrum för IVF-behandling där också gynekologer och cellbiologer från andra länder fick sin utbildning. I Sverige föddes det första IVF-barnet 1982.

Nu drygt 30 år senare har det fötts cirka fyra miljoner barn i världen med hjälp av IVF. Metoden är i dag etablerad i hela världen och har genomgått flera viktiga förbättringar. Bland annat kan enskilda spermier i dag injiceras direkt in i äggcellen i cellodlingsskålen; detta har förbättrat möjligheterna för män med defekt spermieproduktion att få barn. Mogna ägg som ska användas vid IVF kan identifieras med hjälp av ultraljud och tas ut med en tunn nål, i stället för genom laparoskopi.

IVF är en säker och effektiv behandling. 20-30 procent av de befruktade äggen leder till att barn föds, och komplikationsriskerna, såsom för tidigt födda barn, är mycket små, särskilt om endast ett ägg återförs. Långtidsuppföljningar av barnen har visat att de är lika friska som andra barn.

– Vi är oerhört glada över nyheten, säger Arthur Aanesen, som är läkare vid IVF- och fertilitetsmottagningen vid Sophiahemmet. Det är jätteroligt att en behandlingsmetod som redan används får Nobelpriset. Priset brukar ofta gå till grundforskning.

– Utmärkelsen kommer att leda till att kunskapen om IVF ökar och att det avdramatiseras, fortsätter han.

Sohiahemmet har erbjudit IVF-behandling sedan 1984. Årligen föds mer än 200 barn med hjälp av IVF på Sophiahemmet.

Robert G. Edwards föddes 1925 i Manchester, England. Efter militärtjänstgöring under andra världskriget studerade han biologi, först vid University of Wales i Bangor och senare vid Edinburgh University i Skottland, där han disputerade 1955 på en avhandling om embryonalutveckling hos möss. Tre år senare blev han forskare vid National Institute for Medical Research i London, där han påbörjade sin forskning om den mänskliga befruktningsprocessen.

Från 1963 var Edwards verksam i Cambridge, först vid universitetet och senare vid Bourn Hall-kliniken, världens första IVF-centrum, som han startade tillsammans med Patrick Steptoe. Under många år ledde han forskningen vid kliniken, och han var också redaktör för ledande vetenskapliga tidskrifter inom IVF-området.
I dag är Robert Edwards professor emeritus vid universitetet i Cambridge.

Läs mer på nobelprize.org

Text: Inger Sundelin