BB Sophia är invigt

– Äntligen är BB Sophia invigt, ett efterlängtat tillskott av förlossningsplatser i Stockholm och en viktig del i utvecklingen av Sophiahemmet, säger Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

Det hela började för fyra och ett halvt år sedan då Harald Almström, vd för BB Stockholm, tog kontakt med Sophiahemmet för att förmedla sin vision om ett förlossningssjukhus helt anpassat för att ge den bästa vården och upplevelsen för födande kvinnor och deras partner.

– Sophiahemmets ledning och styrelse hade under en tid diskuterat olika användnings-områden för vår sista byggrätt här på sjukhusområdet och här föll bitarna på plats. Vi skulle bygga ett nytt hus, helt specialanpassat för förlossningsvård, säger Peter Seger.
Och i början av mars 2014 kunde portarna slås upp till BB Sophia, ett renodlat förlossnings-sjukhus som ligger i framkant inom den svenska förlossningsvården. Ett sjukhus med kompetenta medarbetare som kan hantera såväl normala som komplicerade förlossningar, akuta och planerade kejsarsnitt och vård av sjuka mammor och barn.

– Det har varit ett mycket intressant, spännande och ibland lite frustrerande arbete att gå från vision till verklighet, men vi har haft ett väl fungerande samarbete genom hela projektet fortsätter Peter Seger. Det har varit många frågor kring och synpunkter på projektet, men vi har hela tiden upplevt en sann professionalism från Praktikertjänst som äger och driver verksamheten BB Sophia. Och den stämmer helt överens med Sophiahemmets värdegrund.
Peter Seger är noga med att påpeka att BB Sophia är en självständig vårdgivare som arbetar på uppdrag från Stockholms läns landsting som är huvudman för all hälso- och sjukvård. Det är också landstinget som har utrett och godkänt BB Sophias kapacitet och kompetens som förlossningsklinik vad gäller intensivvårds-resurser, bemanning och lokaler.

– Vi har inget vårdgivaransvar för BB Sophia men självklart tar vi vårt ansvar kring vårdandet av varumärket och ställer samma krav som på alla andra vårdgivare här på Sophiahemmet: de ska självklart uppfylla gällande avtal, lagar och förordningar, säger han och tillägger:

– För Sophiahemmet är öppnandet av BB Sophia ett viktigt steg i utvecklingen, där ledorden är patientsäkerhet, kvalitet och god omvårdnad.