Berikar både patienter och studenter

Ökad patientsäkerhet och snabbare implementering av nya forskningsrön i vården är målet med en ny kombinationstjänst som inrättats vid Sophiahemmet Sjukhus och Högskola. Tanken är att den ska berika både patienter och studenter.

– Det är ett roligt sätt att arbeta på. Jag märker att hjärnan stimuleras av kombinationen vetenskap och praktik, säger Lena Skoglund, som arbetar 60 procent som sjuksköterska
och 40 procent som adjunkt.

– På vårdavdelningen arbetar jag praktiskt med pre- och postoperativ vård, de moment som jag undervisar i på högskolan. På så sätt kan jag ta del av den senaste forskningen och föra den tillbaka till vården. Det kan till exempel handla om att införa nya riktlinjer för venprover eller A–E, ett strukturerat sätt att bedöma vitala funktioner i akuta situationer.

På samma sätt används erfarenheter från vårdavdelningen i undervisningen.

– Studenterna uppskattar att ha en lärare som arbetar praktiskt, säger hon.

Lena Skoglund är i nuläget ensam att arbeta så här.

–Jag hoppas att fler medarbetare ska ta chansen om de får möjlighet.