Björn Engström gör titthålsoperationer med millimeterprecision

Björn Engström, docent och överläkare på Capio Artro Clinic vid Sophiahemmet, är den som opererat slalomåkaren Jessica Lindell Vikarbys trasiga korsband. En skada som han skulle vilja karaktäriserad som en standardskada i idrottssammanhang.

– Hennes skada är ganska förståelig när man ser hur hon föll. En valgusbelastning, det vill säga där knäet trycks inåt, ger ofta skador både på det inre ledbandet, främre korsbandet och på yttre menisken. Det vill säga precis såna skador som Jessica hade.

Skälet till att Jessica Lindell Vikarby vänta sex veckor på operation var för att hennes  ledbands- och meniskskadan skulle hinna läka, förklarar Björn Engström..
– Opererar man direkt finns risk för att rehabiliteringen blir besvärlig och tar längre tid. Så även om det går några veckor i början har man igen den tiden i slutänden.

Vid operationen ersätts det avslitna korsbandet med en sena, ofta semitendinosus, som tas från patientens hamstringsmuskel som sitter på baksidan av låret.
– Själva operationen är ganska okomplicerad, men svårigheten är att fästa senan så att den hamnar i exakt samma läge som korsbandet. Det handlar om millimeterprecision.

Efter operationen följer cirka sex månaders rehabilitering. De första veckorna väldigt lätt och sedan successivt tyngre. Rehabiliteringen består av styrkeövningar, stabilitets- och funktionsträning.

Björn Engström är övertygad om att Jessica Lindell Vikarby ska bli fullt återställd.  Det var även han som skötte om den förra korsbandsopertionen och han vet hur hennes rehabilitering fortskred då.
– Vi räknar med att hon ska kunna börja tävla igen till hösten.

Björn Engström är docent och överläkare vid Capio Artro Clinic. Björn utför mellan 30 och 50 korsbandsoperationer varje år. Han har doktorerat på korsbandsskador och är även läkare för Golflandslaget.

Fakta

Capio Artro Clinic på Sophiahemmet

Lokal: Sophiahemmet, Valhallavägen  Stockholm. På Capio Artro Clinic arbetar 13 ortopedspecialister med bred erfarenhet av idrottsskador. Rehabilitering och testning sköts av 20 sjukgymnaster. Vi tar emot patienter med idrottsrelaterade besvär från knä, axel, fot, höft eller armbåge. Operationerna sker med artroskopisk ”titthåls” teknik och kan därmed direkt åtgärda eventuella skador.
Läs mer om Capio Artro Clinic

Korsbandsoperation

Det är inte ovanligt att det främre korsbandet i knät går av i samband med idrott eller annan fysisk aktivitet. Ett skadat främre korsband leder till instabilitet och för idrottsaktiva är operation ofta den enda möjligheten för att återfå stabiliteten.

Vid operationen ersätts det avslitna korsbandet med en sena, ofta semitendinosus, som tas från patientens hamstringsmuskel som sitter på baksidan av låret. Senan viks fyrdubbelt och blir med det lika tjock som korsbandet var. Senan fäst sedan i underbenen och leds genom en borrad tunnel i benet fram till lårbenet.
Med hjälp av ett artroskop och riktinstrumentarium placeras senan i borrkanaler i lårben och underben. Senan fästes sedan mot benet. Efter operationen krävs ofta rehabilitering i minst sex månder.

Capio Artic Clinic utför över 20 procent av de cirka 3 000 korsbandsoperationer som görs i Sverige årligen. Och 65 procent av alla operationer som sker i Stockholm. Patienterna är i alla åldrar, från 10-11åringar till dem som är över 70. Många har skadats under idrott-. Majoriteten är kvinnor som av olika skäl tycks vara mer benägna för den här typen av skador.