Claes Gottlieb är läkare och docent i gynekologi. Han har arbetat med fertilitetsfrågor i över 20 år och med IVF på Sophiahemmet i elva år. Han är en av de mest kompetenta läkarna i Sverige inom det här området.

IVF kliniken på Sophiahemmet har funnits sedan 1984. Det var den första privata fertilitetskliniken i Sverige.

– Det är bra att Sophiahemmets IVF-klinik finns som alternativ, men det är inte så, att bara för att ett par kan betala för sig, så kan vi hjälpa dem. Vi följer de allmänna medicinska reglerna och gör en individuell bedömning av varje pars möjligheter att föda ett friskt barn.

– Så många som vart åttonde par behöver någon form av hjälp för att bli gravida, säger han.
Sopiahemmets IVF mottagning genomför 700 IVF-behandlingar per år och Claes Gottlieb har till dags dato hjälpt flera av dessa par att bli föräldrar.

– Det bästa med att vara IVF-läkare är att få möjlighet att hjälpa människor, säger han. De barn som kommer till världen genom IVF är garanterat efterlängtade och får växa upp med speciellt kärleksfulla föräldrar. Det känns naturligtvis kul att vi på Sophiahemmet kan hjälpa till med den utvecklingen.

Han har speciellt intresserat sig för att mannens roll i processen.

– Det jag såg när jag började arbeta med fertilitetsfrågor 1982 var att mannen var otroligt åsidosatt. Man behandlade kvinnan som den enda betydelsefulla när ett par skulle försöka att bli med barn. Det har varit min hjärtefråga sedan dess.

– På den populära internet sajten www.familjeliv.se finns ett diskussionsforum där kvinnor som försökt, eller försöker, bli gravida med hjälp av IVF på Sophiahemmet stöttar varandra. När de diskuterar om de olika doktorerna nämns ofta Claes Gottlieb som favorit.

– Det är mest en fråga om personkemi. Olika personer passar olika bra med varandra. Därför är det bra att vi är flera doktorer på kliniken som alla är olika, säger Claes.

Fakta:

  • IVF står för In Vitro Fertilisering, eller provrörsbefruktning. IVF behandlingen inleds med att kvinnan behandlas med hormoner. Sedan hämtas ett eller flera ägg från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Detta sker i ett laboratorium.  När äggen är befruktade överförs ett, eller ibland två, av dem till kvinnans livmoder.
    Provrörsbefruktning genomförs för det mesta för par som utan framgång försökt bli gravida i ett eller flera år. Det utförs också i samband med äggdonation och ibland även vid spermiedonation.
  • Skadade äggledare är ett vanligt skäl till att göra IVF. Tidigare infektioner eller andra sjukdomstillstånd kan ha förorsakat skada på äggledarna.
  • Vid manlig infertilitet kan behandling med IVF bli aktuell om mannen har nedsatta värden i spermaanalyserna. Ibland kan även operativ uthämtning av spermierna från testiklarna eller bitestiklarna vara aktuellt.
  • IVF-behandling kan också vara ett alternativ vid ”oförklarad infertilitet”, det vill säga när ett par försökt få barn i ett eller flera år utan att lyckats, och läkarna inte kan förklara varför.
  • 2007 utfördes 685 IVF-behandlingar vid Sophiahemmet. Hos kvinnor under 37 år ledde 44 procent av de embryoåterföranden som skedde efter IVF i hormonstimulerad cykel ledde till graviditet. För kvinnor under 40 år var graviditetsfrekvensen 41procent. Under 2007 gjordes också 121 återföringar med frysta/tinade embryon. Av kvinnor under 40 år blev 33 procent gravida.

 

Senaste artiklar

Till toppen