Diabetes hot mot världshälsan

I dag finns det 300 miljoner diabetiker i världen. Enligt WHO kommer antalet sjuka att vara dubbelt så många om 20 år.

Typ 2-diabetes står för nästan hela ökningen. Den variant som tidigare kallats åldersdiabetes drabbar i dag allt yngre personer i alla världsdelar.

I Saudiarabien har 13,5 procent av befolkningen diabetes, i Mongoliet har endast 1,6 procent sjukdomen. I Sverige är andelen diabetessjuka cirka 5 procent, eller totalt 350 000 personer.

I fråga om diabetes typ 1 har Sverige och Finland flest fall procentuellt sett. Men ökningen är snabbare i Östeuropa och andra länder vars levnadsstandard förbättrats.

Bilden visar förväntad ökning av diabetes i olika världsdelar enligt IDF, International Diabetes Federation 2009

Tidigare publicerat i SophiaNytt Sjukhusspecial april 2011