En perfekt plats för en AT-läkare

Filippa Sjögren är i det närmaste färdig läkare.

Efter fem års grundutbildning på Karolinska Institutet och sedan två års AT-utbildning (allmäntjänstgöring) inom medicin, kirurgi, psykiatri och senast på Husläkarmottagningen Sophiahemmet kan hon nu kvittera ut sin läkarlegitimation.

AT-tjänstgöring på en vårdcentral är en obligatorisk del i läkarutbildningen och det var många av Filippas studiekamrater som ville komma just till Sophiahemmet. För Filippa, som hade förmånen att få vara bland de första att välja, var valet självklart.

– Husläkarmottagningen på Sophiahemmet är en attraktiv arbetsplats, inte minst med tanke på närheten till sjukhuset med allt vad det innebär i fråga om tillgång till röntgen och specialister.

Under AT-tjänstgöringen får hon möjlighet att lära sig det typiska på en vårdcentral, att möta patienter i alla åldrar och livsskeden, liksom både enklare och mer komplicerade fall.

– Jag tar emot egna patienter precis som de övriga läkarna här, men kan vända mig till min handledare Katarina Jennerot när jag behöver diskutera ett fall eller fråga om något. Men ju längre jag har varit här desto mer självständigt arbetar jag, säger hon och tillägger: Jag fick till exempel lämna ett cancerbesked till en patient för en tid sedan. Det är så klart inte lätt men jag försökte göra det till ett så bra möte som möjligt trots allt.

Det som utmärker arbetet på husläkarmottagningen är att hon får följa patienterna över tid.

– Jag tycker att kontinuiteten är värdefull. Det är stor skillnad mot när jag tjänstgjorde på akuten, då såg jag patienten sällan mer än en gång.

Filippa är väldigt nöjd med sin AT-tjänstgöring på Husläkarmottagningen. Hon har lärt sig mycket och har blivit väl mottagen av alla.

– Det har också funnits tid för mig att besöka andra kliniker här på sjukhuset som öronkliniken, hudkliniken och Martina BVC. Det är perfekt för en AT-läkare, säger Filippa. Det har faktiskt blivit bättre än jag hade hoppats. Jag har fått gott om tid att sätta mig in i varje patient och kunnat läsa på om just deras sjukdom eller besvär.

Katarina Jennerot, specialist i allmänmedicin på Husläkarmottagningen och Filippas handledare:

– Filippa är vår första AT-läkare och det har varit väldigt lärorikt och stimulerande att ha henne här. Det är stimulerande att få dela med sig av kunskap och erfarenheter, och att få förmedla den allmänmedicinska vardagen.

Text: Inger Sundelin
Foto: Ida Knudsen

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014