Ett ständigt pågående kvalitetsarbete

I november 2008 blev Sophiahemmet kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2004. Sedan 2004 är sjukhuset även miljöcertifierat.

– Vi blev jätteglada och stolta över certifieringen. Men det är viktigt att framhålla att en certifiering bara är ett kvitto på att system, processer och rutiner finns på plats och följs, säger Gunilla Stierna, leg sjuksköterska och kvalitetssamordnare, en av dem som dagligen arbetar med att säkra att system och rutiner fungerar i vardagen.

Kvalitet är inte en ytterligare arbetsuppgift; det är ett förhållningssätt och en inställning till arbetet man utför, och ambitionen att göra det bästa möjliga.

Det absolut viktigaste målet med kvalitetsarbetet är patientsäkerhet, inte minst vad gäller läkemedel och patienthygien, enligt Gunilla. Patienten ska uppleva att vi arbetar med fokus på säkerhet och bemötande.

– I kvalitetsavdelningens arbete ingår att hålla oss informerade om nya lagar och förordningar samt det senaste inom sjukvården. Vi har därför mycket kontakter med andra vårdgivare och myndigheter som Socialstyrelsen.

Under de åren som kvalitetscertifieringsarbetet pågick ökade antalet inrapporterade avvikelser från system och rutiner markant. Det ser Gunilla Stierna som något positivt.

– Vi är märkligt nog mycket stolta över att antalet avvikelser ökade kraftigt, och fortsätter att öka. Att uppmärksamma om så den minsta detalj som inte är säkert utförd och rapportera det är beviset på att vår personal har den inställning till arbetet som krävs, säger hon.

– Sophiahemmet har alltid stått för kvalitet, och så tror jag det förblir.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2009

Foto: David Bicho