Farligt för fotbollsflickor

Främre korsbandsskada i knäleden är en allvarlig idrottsrelaterad skada. För många kan den innebära slutet på en idrottskarriär och risk för livslånga komplikationer. Värst drabbade är unga flickor. Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU) söker orsakerna  bakom skadan och hur den förebyggas.

Att samla forskning, utbildning, vård och rehab på ett ställe kring de skador som kan uppstå i samband med sport och motion har länge varit ett önskemål för landets idrottsskadeforskare. Nu finns det efterlängtade centret, CIFU, på Sophiahemmet och är ett resultat av ett nära samarbete mellan Karolinska Institutet och Capio Artro Clinic (Artrokliniken).

– Vi har hamnat på bästa tänkbara ställe, säger Suzanne Werner, professor och verksamhetschef vid CIFU, då det i närområdet finns en mängd olika aktörer inom forskar- och idrottsvärlden. Sophiahemmets verksamheter, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Sveriges Olympiska Kommitté och Riks-idrottsförbundet är bara några.

Ett område som studeras vid CIFU är hur skador på det främre korsbandet uppstår och varför det så ofta drabbar unga flickor som ägnar sig åt bollsporter. En förklaring kan vara att flickors idrottande under senare år har blivit både snabbare och mer fysiskt krävande. Störst risk för främre korsbandsskador har unga flickor som är så duktiga inom sin sport att de har fått börja träna och spela med seniorlag.

Främre korsbandsskador bland flickor är inte, som många tror, ett resultat av kollision med andra spelare utan uppstår framförallt när de efter ett hopp landar samtidigt som det sker en rotation i knäleden. Att pojkar klarar landningar bättre utan att skadas kan förklaras med att de är mer muskelstarka och snabbare spänner sina muskler på lårets baksida.

Enligt Suzanne Werner drivs unga idrottande flickor för hårt, vilket ökar risken för skador. Speciellt som det sällan ges tid för återhämtning mellan fysiskt krävande insatser. Otillräcklig rehabilitering efter en skada ökar risken att de ska drabbas på nytt.

– Om svenska idrottsutövare ska bli framgångsrika måste vi hjälpa dem att förbli skadefria. Tränarna måste börja betrakta skadepreventiv träning som lika viktig för idrottslig framgång som den rena idrottsträningen.  Att vi som forskare inte når ut med våra nya forskningsrön till idrottsklubbarna, trots att vi regelbundet anordnar en rad kurser och utbildningar, är ett problem som måste lösas.

En främre korsbandsskada innebär ofta att den drabbade inte kan komma tillbaka till idrott på toppnivå. Än värre är att denna allvarliga knäskada kan ligga till grund för andra skador och besvär i knäleden såsom menisk- och broskskador samt artros redan i unga år.

– Att ungdomar inte vill tänka på framtida problem är inte konstigt. Därför måste tränare och föräldrar hjälpa dem att idrotta på ett klokt sätt och ibland även våga föreslå skadedrabbade att de bör byta idrott.

Centrum för idrottsskadeforskningar

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning har också inlett ett samarbete med Forskningsutskottet, före detta Forskningsdelegationen vid Sophiahemmet, vilket innebär en möjlighet att ytterligare bredda området
för forskning och utbildning. Under fem år kommer Forskningsutskottet att bidra med 500 000 kronor årligen för att stödja centrets forskning.

Mer info www.ki.se, klicka på centrumbildningar.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2009

Text och foto: Per Westergård