Fertilitetsintresserade gynekologer i Stockholm träffades på Sophiahemmet

IVF-gruppen inbjöd den tyske fertilitetsläkaren Georg Griesinger till en föreläsning den 25 november. Han är verksam vid Kvinnokliniken, universtetssjukhuset i Lübeck.

Temat var “Evidence based medicine in reproductive medicine and how to interpret metaanalyses”. Han gav många exempel på hur svårt det kan vara att tolka metaanalyser. “Simpson’s paradox” medför t ex att en sammanslagning av data från två mindre studier som båda pekar i samma riktning kan medföra att det sammanslagna materialet pekar i den motsatta! Ett annat problem är det vanliga fenomenet att endast studier med statistiskt signifikanta resultat blir publicerade. I metaanalyser vore det förstås värdefullt att även inkludera studier som inte visar någon effekt av en viss behandling t ex. Gästerna deltog i kvällen med stort intresse och var även tydligt imponerade över våra fina lokaler vid Erforssalen.

Lars Nylund, IVF-mottagningen