Följ Sophiahemmet digitalt

En stor del av Sophiahemmets externa kommunikation läggs i dag ut på sophiahemmet.se, shh.se och i sociala kanaler som Facebook, LinkedIn och Instagram. Syftet är att bygga Sophiahemmets varumärke i sociala och digitala media på samma sätt som i traditionella mediakanaler.

– Sophiahemmet ska ligga rätt i tiden, och sociala kanaler är här för att stanna. Vi har valt med omsorg vilka verksamheter som ska finnas i respektive kanal för att passa målgruppen, och på det sätt som kanalen bjuder in till kommunikation, säger Sophiahemmets marknadschef Marina Dyfverman.

– På Facebook finns till exempel högskolan och några av våra vårdgivare som vänder sig till den målgrupp som har vuxit upp med mediet. Vi har precis lanserat det gemensamma kontot Sophiahemmet på Instagram,där man kan följa hela Sophiahemmets verksamhet på samma ställe. Planen är att flytta all vår kommunikation till digitala kanaler i takt med att fler av våra målgrupper flyttar in på nätet. Det är också ett självklart miljömässigt val för att minska vår papperskonsumtion och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Här hittar du oss:
Instagram: Sophiahemmet
LinkedIn: Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Högskola
Facebook: Sophiahemmet Högskola
Hemsidor: Sophiahemmet