Forskning för bättre vård till diabetiker

SophiaStepStudy heter det stora forsknings- projekt som inleddes under 2013. I ett samarbete mellan Sophiahemmet Sjukhus, Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola ska husläkarmottagningens diabetesvård studeras och förbättras med hjälp av strukturerade livsstilsprogram. Det här är det första tvärinstitutionella projekt där högskolan, sjukhuset, externa vårdgivare och Sophiahemmets husläkarmottagning deltar. Allt för att den stora gruppen av diabetespatienter ska få ett bättre omhändertagande.

Interventionsstudien kommer att genomföras under en tvåårsperiod och riktar sig till husläkarmottagningens patienter med diabetes typ 2, men även till de som riskerar att utveckla sjukdomen. Syftet är att utvärdera livsstilsrekommendationer med fokus på fysisk aktivitet i två olika intensitetsnivåer och jämföra dessa med den vanliga diabetesvården som bedrivs på mottagningen. Tidigare forskning visar att strukturerad fysisk aktivitet med stegräknare kan vara gynnsamt för exempelvis glukosnivå, insulinkänslighet, blodtryck och vikt. Därför har SophiaStepStudy valt att studera  effekten av strukturerad träning med hjälp av bland annat stegräknare, motionsdagbok och gruppträning. – Förhoppningen är att studien visar förbättrade resultat hos de deltagare som rör sig mer och att vi på sikt kan ändra vården för alla diabetespatienter i rätt riktning, säger Christina Iskull, diabetessjuksköterska vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2014