Forskning om balansträning

Genom att fokusera på känselintrycken förbättras balansen för patienter med Parkinsons sjukdom. Det skriver Ingrid Claesson, fysioterapeut vid Neurocampus, i sin avhandling om balansträning för personer med sjukdomen.

Vad studerade du?
– Personer med Parkinsons sjukdom får ofta problem med balansen trots att det inte är något fel varken på syn, hörsel eller känsel, alltså de sinnen som styr balansen. Orsaken är att deras
hjärnor inte riktigt kan integrera intrycken från känselsinnet med synoch hörselintrycken. Tidigare har behandlingen fokuserat på att förstärka syn- och hörselintryck, till exempel med taktfast musik eller hjälplinjer i golvet. Jag har undersökt vad som händer om man i stället stärker känselintrycken.

Hur gick det till?
– Deltagarna fick göra balansövningar där de tvingades fokusera på känselintrycken för att hålla balansen, som att stå på ett ben och läsa en tidning.

Och resultatet?
– När jag jämförde med kontrollgruppen var balansen hos deltagarna förbättrad. De tyckte också själva att den blivit bättre.

Har studien påverkat er verksamhet?
– Ja, vi  på Neurocampus försöker använda arbetssättet hos oss. Och det väcker intresse, vi startar nya Parkinsongrupper hela tiden.

Läs avhandlingen här.