Framgångsrikt första år för BB Sophia

BB Sophia har tagit emot 3 066 barn under det första verksamhetsåret och fått högsta betyg av de födande kvinnorna och deras partners.

– Fantastiskt roligt och spännande, sammanfattar vd Harald Almström BB Sophias första år. Vi har fått högsta betyg av de födande kvinnorna och deras partner. Vi har fått tilläggsuppdrag för förlossningar från vecka 32. Och vi har lyckats rida ut två mediestormar, dels i samband med klinikens öppnande, dels vid det tragiska dödsfallet i augusti förra året.

Under det första verksamhetsåret föddes det 3 066 barn på BB Sophia. De födande kvinnorna är genomgående mycket nöjda och ger BB Sophia högsta betyg i Stockholms läns landstings patientenkät för 2014.

Också rent medicinskt visar kliniken mycket goda resultat. Hos BB Sophia ligger andelen förlossningar som slutar med kejsarsnitt hos friska förstföderskor på sju procent. Det är en bra bit under landstingets mål för Stockholm på högst tio procent.

– Vi är också glada över tilläggsuppdraget från landstinget som innebär möjlighet att föda barn hos oss från vecka 32. Det har varit planen från början, därför byggde och bemannade vi en neonatalavdelning redan från start.

Vi har vårdat många barn födda på andra sjukhus och som har transporterats hit efter förlossningen. Nu kan barnen födas här och slipper transporten.

Målet för 2015 är att öka antalet förlossningar på BB Sophia med bibehållen kvalitet både medicinskt och ur patientnöjdhetssynpunkt.

– Tidigare var det i hög grad barnmorskans rekommendationer som avgjorde vilken förlossningsklinik som kvinnorna valde. I dag är det i första hand vänners upplevelser som avgör, men också rekommendationer i sociala medier och vår hemsida.

Att Praktikertjänst, som är BB Sophias huvudman, har förvärvat UltraGyn som bland annat har verksamhet på Sophiahemmet ser Harald Almström som positivt.

– Tillsammans kan vi bidra till utveckling av kvinnosjukvården. Ett mer långsiktigt mål är att kunna bedriva en specialistläkarutbildning, säger Harald Almström.

Text: Inger Sundelin

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2015
Uppdaterad: 2015-11-17