Framtidens e-hälsa på Sophiahemmet

Sophiahemmet och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) löser nu utmaningarna att dela patientinformation trots olika journalsystem. Detta tack vare ett innovativt samarbete med e-hälsoföretaget FRISQ och leverantören av hälsoinformationssystem Compugroup Medical (CGM).

– Innovationen med FRISQ Care skapar helt nya möjligheter för vår verksamhet, säger Hilmar Gerber, verksamhetschef för Husläkarmottagningen Sophiahemmet som just nu befinner sig på en av världens största e-hälsomässor i Göteborg, Vitalis 2018.

Även FRISQ:s VD Martin Irding är nöjd:

– Sophiahemmet är som ett vårdsystem i miniatyr och deras verksamhet går helt i linje med det FRISQ brinner för – patientinvolvering, evidensbaserade processer och fokus på vård med hög kvalitet. Vi är otroligt glada över det här samarbetet.

Ett nytt avtal
Det var i början av april som Sophiahemmet, FRISQ och Compugroup Medical (CGM) offentliggjorde samarbetet där även Sophiahemmet Rehabcenter (SRC) ingår. Det nya avtalet innebär att Husläkarmottagningen Sophiahemmet och SRC bland annat kommer använda vårdplanstjänsten FRISQ Care i samband med arbetslivsrehabilitering av patienter.

– Med detta hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet och fortsätta ligga i framkant när det gäller att erbjuda bra vård som involverar patienten, säger SRC:s VD Stefan Andersson.

Med hjälp av det nya systemet kan gemensamma digitala vårdplaner användas trots att Husläkarmottagningen och SRC har två olika journalsystem.

– Tack vare den digitala vårdplanen kan vi kommunicera mycket mer effektivt med patienten men också med andra vårdgivare. Den gör också att patienten blir mer delaktig i sin vård eller rehabilitering. Ja, hela vårdkedjan blir mer effektiv och säger, säger Hilmar Gerber.

Utöver förenklade dokumentation och samordning mellan vårdgivarna får patienten via mobiltelefonen möjlighet att aktivt engagera sig i sin vård och kan dela sina vårdplaner med flera vårdgivare. Vårdteamet får på så vis omedelbar tillgång till nödvändiga uppgifter för att fatta rätt beslut om pågående behandling.