Frida gör praktik på BB Sophia

Barnmorskestudenten Frida Garell är precis klar med sin verksamhetsförlagda utbildning på BB Sophia.

– Jag ville lära mig så mycket som möjligt om det normala förloppet och genom att göra saker i praktiken få en större förståelse av det jag läst, berättar hon.

Nio veckor senare har alla förväntningar infriats.

– Alla har varit fantastiskt generösa med sin tid och prioriterat oss studenter till 100 procent. Inte en dag har jag känt mig i vägen, något alla som gjort praktik vet att man kan göra. Alla yrkeskategorier jag mött har varit tillmötesgående och förklarat saker i olika situationer.

Vad har du lärt dig?

– Massor! Att ingen födsel är den andra lik och att alla kvinnor har sina unika önskemål. Att varje barn som föds är ett litet mirakel. Sedan självklart alla de handgrepp och medicintekniska moment man gör som barnmorska. Att det är ännu roligare än vad jag någonsin kunde tro men även att det är ett väldigt stort ansvar jag kommer att ha.

Varför vill du bli barnmorska?

– Främst för att jag inte kan tänka mig någotmer fantastiskt än att stötta en familj i en av livets största ögonblick. Att på bästa möjliga sätt göra allt för att den upplevelsen ska bli positiv för de blivande föräldrarna känns viktigt. Sedan arbetar ju barnmorskan rätt självständigt under det normala förloppet och det tilltalar mig. Det finns en variation av möjligheter för en barnmorska och man måste alltid hålla sig uppdaterad, vilket jag gillar.

Var det något ögonblick som gjorde särskilt intryck på dig?

– Det var många fina födslar förstås. Den första jag var med på var en tvillingfödsel där tvilling nummer två föddes med segerhuva. Det var vackert!

Text: Jens Eklund

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2015