GHP Kirurgkliniken lanserar nygammal metod mot övervikt

Sedan början av året erbjuder Sophiahemmets överviktsenhet ett alternativ till kirurgisk överviktsbehandling. Den nygamla metoden är både billigare och mindre riskfylld. Men den kräver en rejäl dos motivation från patienten.

Idén till metoden Gastric ballong föddes redan på 70-talet i ett minst sagt oväntat sammanhang.

– Man såg att psykiskt sjuka patienter som svalt hårbollar gick ner i vikt och det blev grunden till att man började fundera över om inte en ballong i magsäcken skulle kunna ge samma resultat, berättar Peter Loogna, kirurg på GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet. Han förklarar hur metoden började användas på patienter i
Sverige, men att succén uteblev när långtidsresultatet inte föll tillräckligt väl ut.

– Det visade sig att många patienter gick upp i vikt igen efter att ballongen avlägsnats, men vad det handlade om var helt enkelt att de föll tillbaka i ett gammalt livsstilsmönster som de inte fått hjälp att bryta, förklarar han och poängterar att man sedan dess kommit till insikt om att ballongen måste kombineras med någon form av beteendeförändrande insatser för att fungera.

Medan metoden föll i glömska här i Sverige började den användas allt flitigare i övriga Europa.

– Sedan 80-talet har det gjorts runt 300 000 behandlingar av den här sorten utomlands och det finns cirka 200 studier som visar att metoden är effektiv och ger en genomsnittlig viktnedgång på cirka tjugo kilo, för den som är mottaglig även för de kompletterande kost- och livsstilsförändringarna, säger Peter Loogna.

Sedan början av året erbjuds metoden på överviktsenheten på Sophiahemmet. Själva ingreppet innebär att en ballong, med hjälp av endoskopi, förs in i patientens magsäck där den fylls upp med koksaltvatten. Utfyllnaden begränsar intagen av föda men signalerar även en mättnadskänsla till hjärnan, vilket vanligtvis
resulterar i en snabb och rejäl viktminskning.

Under sex månader ligger ballongen kvar i magsäcken och tas därefter bort på samma sätt som den fördes in. Till skillnad mot tidigare kombineras ballongbehandlingen i dag även med en ettårig livsstilsskola där patienten får hjälp av både en dietist och en terapeut att bryta gamla, dåliga vanor och skapa nya, hälsosamma.

– Det handlar inte bara om att skriva matdagbok, och lära sig vad som är bra och dålig mat, du får också verktyg för att ta itu med stress-  och  sömnbesvär  samt  fundera  över drömmar och livsmål, berättar Peter Loogna.

Han menar att metoden i sin helhet är tre gånger så effektiv som att försöka nå viktnedgång helt  på egen hand, men att den ger något sämre resultat än de kirurgiska ingreppen.

– Samtidigt ska det sättas i perspektiv till att man slipper de risker och biverkningar som kan uppstå i samband med en sådan, säger han.

Prismässigt är det också stor skillnad mellan en Gastric ballongbehandling och ett kirurgiskt ingrepp.

– Det är fortfarande en kostnad naturligtvis, men med tanke på den livskvalitet en viktnedgång kan ge så tycker många att det är värt pengarna, fortsätter han.

Enligt Peter Loogna passar Gastric ballongmetoden väl för en för övrigt frisk person med ett BMI på mellan 28 och 38, som dessutom är motiverad till en stor livsstilsförändring.

– Hur resultatet blir, särskilt på lång sikt, är tydligt kopplat till din egen mottaglighet och motivation, avslutar han.

Text: Helén Bjurberg

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2017