Hallå där… Olof Jansson, urolog på ProstataCentrum

…det sägs att du är först i Sverige med att laseroperera godartad prostataförstoring. Stämmer det?

– Ja, det stämmer, tidigare har vi använt oss av en slags hyvel för att minska prostatakörteln. Nackdelen är att det blöder mycket både under och efter operationen och det krävs minst två dygns eftervård på sjukhus. Med laser förångas körteln och blodkärlen koagulerar snabbt så det blir knappt någon blödning alls.

Vad innebär det för patienten?

– Ingreppet blir mindre smärtsamt och på sikt kommer det att kunna göras som dagkirurgi. Dessutom kan även riskpatienter opereras med den här metoden.

Hur vanligt är prostataförstoring?

– Man kan säga att det drabbar alla män förr eller senare. Vad man ska komma ihåg är att det i de flesta fall är frågan om godartad förstoring, som är helt ofarlig men kan ge stora besvär.

Hur många operationer räknar du med att kunna göra i år?
– Om allt går enligt planerna hoppas jag det ska bli ett fyrtiotal operationer.

Prostatacancer ökar i Sverige,varför?

– Från 1997 och fram till 2004 sågs en årlig kraftig ökning av antalet nya fall. Ökningen under 90-talet sammanfaller med införandet av PSAtestet, ett blodprov som indikerar risk för prostatacancer. Så den kraftiga ökningen beror inte på att cancerformen ökat kraftigt utan på att vi fått ett instrument för att hitta cancern i ett mycket tidigare stadium än tidigare.
– Det totala insjuknandet i prostatacancer har fortsatt minska sedan toppen 2004. Man har sett samma utveckling också i USA fast med toppen ett decennium tidigare då man där var tidigare att införa PSA-testet. Det upptäcks i Sverige cirka 9 000 fall av prostatacancer varje år.

Varför låter man inte alla män ta PSA-prov?

– Ett problem vi har med prostatacancer är att det finns en mycket vanlig långsamväxande form som förekommer mikroskopiskt i kanske så stor andel som 30 procent av män i 60-årsåldern.
– I dag har vi för dåliga instrument för att skilja ut dessa från de mer aggressiva formerna vilket gör att vi överbehandlar många män. Det är ett av skälen till att vi för närvarande inte rekommenderar screening av prostatacancer med PSA-prov.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2010

Foto: David Magnusson