Här får jag träffa min läkare utan tidspress

Hos Äldremottagningen får Ulla Ericson all omtanke hon önskar. Hon får även mer tid hos sin läkare. Något som gör att hon mår bra i dag.

Ulla Ericson är inskriven på Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet, och tycker i dag att hon får precis den vård hon vill ha.

– Den största skillnaden här är att jag kan träffa min läkare utan tidspress. Det gör att jag hinner få svar på alla mina funderingar kring min hälsa. Det är inte heller som tidigare när jag fick ett nytt recept nästan varje gång eftersom det var en enkel och snabb lösning för läkaren.

För några år sedan råkade Ulla Ericson ut för en trafikolycka och sedan dess har hon problem med svår värk. Det gör att hon behöver en del starka mediciner. Men tillsammans med sin läkare har hon nu hittat en nivå av smärtlindring som gör att hon både kan röra sig obehindrat och ha ett bra liv.

Några dagar efter det att hon har varit på ett besök hos Äldremottagningen ringer hennes läkare dessutom upp Ulla för att fråga hur hon mår och hur det har gått.

– Det är en del av ett helhetstänkande som jag och alla vi som är lite äldre både har efterfrågat och uppskattar.

Ulla  Ericson  är  övertygad  om  att  äldres behov av såväl medicin som andra vårdinsatser skulle minska om de fick ett bättre omhändertagande inom vården.

– Sedan jag fick möjlighet att komma till Äldremottagningen  har  jag  många  gånger tänkt att det är konstigt att den vård jag får här är undantaget och inte det normala. Även om kostnaden för läkarbesöket sannolikt är högre här är jag säker på att totalkostnader för samhället skulle sjunka om fler fick tillgång den här sortens vård.

Foto: Samir Soudah

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2016