Hederspris till Gudrun Abascal

Gudrun Abascal, BB Sophias och BB Stockholms grundare, har tillsammans med utrikesminister Margot Wallström fått Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris 2015 för viktiga insatser för att främja kvinnor och barns hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

Svenska Barnmorskeförbundets motivering:
Gudrun Abascal har genom sitt dagliga arbete inom förlossningsvården, sitt entreprenörskap och sina böcker riktade till blivande föräldrar och personal inom hälso- och sjukvården bidragit till att förändra och förbättra vården för gravida och födande kvinnor i vårt land.
Margot Wallström har genom sina politiska insatser då det gäller kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter skapat ett globalt fokus på kampen för mänskliga rättigheter, jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter med särskilt fokus på kvinnors livsvillkor.

– Jag är jätteglad och stolt över utmärkelsen och tacksam för förtroendet, säger Gudrun Abascal. Men det är många som är delaktiga i det här priset, inte minst alla kvinnor och föräldrar jag har mött under min karriär och så förstås alla mina duktiga medarbetare.

Svenska Barnmorskeförbundets hederspris delas ut vart annat år till personer som i sin gärning främjat kvinnors och barns hälsa nationellt och internationellt.