Hemsjukvård när patienten inte själv kan komma

Varje morgon börjar med att Eva Carsing sätter sig framför datorn för att se om hon har fått några nya patienter sedan gårdagen.

Om någon person som är listad på Husläkarmottagningen Sophiahemmet har blivit utskriven från något sjukhus finns det ett meddelande på skärmen om de behöver hjälp hemma. Sedan är det dags att gå igenom vilka hon ska besöka under dagen och packa allt som hon vet att hon kommer att behöva. Men även allt sådant som kan komma till användning om något oförutsett skulle dyka upp.

– Sen är det bara att hoppa in i bilen och ge sig ut till alla patienter som väntar på att jag ska komma.

Eva Carsing är hemsjukvårdssköterska och har tillsammans med en kollega på Husläkarmottagningen Sophiahemmet ansvar för ett femtiotal patienter som av någon anledning behöver vård hemma.

– Många av mina patienter är över 90 år, det är helt enkelt för krävande för dem att ta sig till Sophiahemmet. Därför är det bra att vi kan komma till dem i stället.

Många av besöken handlar om att dela ut medicinpåsar, lägga om sår eller ta blodprov. Men det finns även tid för samtal som helst inte ska handla om sjukdomar. Det är i alla fall Eva Carsings bestämda åsikt.

– När jag är hemma hos en äldre person diskuterar jag hellre matrecept än deras läkemedelsrecept. Om de får berätta om hur de tillagar sina favoriträtter får jag en bra bild av hur deras minne fungerar och en känsla för hur de klarar sin vardag. Andra gånger utgår jag från mina intressen. När jag berättar att jag gärna bygger dockskåp på fritiden är det många som visar upp saker de själva har tillverkat. En av mina patienter har en helt fantastisk samling dockor som hon har gjort av champagnekorkar.

Som sjuksköterska inom hemsjukvården gäller det att kunna ha många bollar i luften samtidigt, och inte bli stressad om alla planer för dagen plötsligt vänds upp och ner av ett akutlarm.

– Tidsplaneringen kan även spricka om jag kommer hem till en person som är ledsen. Då försöker jag ta mig tid att sitta ner och prata en stund även om det betyder att resten av dagen blir stressig.

Även läkarna på Sophiahemmet Husläkarmottagning gör hembesök inom ramen för hemsjukvården. Var och en av dem har sina egna patienter som de ska besöka minst en gång per år. Oftare om det behövs.

– En viktig uppgift är att gå igenom alla mina patienters medicinering. Det handlar både om att se till att de får rätt läkemedel och kontroller så att de inte får onödigt många mediciner och att de olika varianterna inte tar ut eller förstärker varandra, säger Anna Nager som en av mottagningens läkare.

Hembesök bidrar till att ge en mer nyanserad bild av hur hennes patienter mår och fungerar i sin vardag, anser hon, men understryker att den rent medicinska vården är densamma oavsett om hon möter en patient på mottagningen eller i hemmiljö.

Även om läkarna inte så ofta är hemma hos patienter så bidrar sköterskornas mer regelbundna besök till att de har en god inblick i hur var och en av dem mår.

– Vi har ofta rondsamtal men om det är något som oroar mig kan jag ta upp det direkt med berörd läkare, säger Eva Carsing och passar på att ösa beröm över hemtjänstens personal som hon har ett nära samarbete med.

– Jag har arbetat med hemsjukvård sedan 1988 och det är fantastiskt roligt. Många av patienterna har jag känt i flera år och har en nära och varm relation till många av dem. Den enda nackdelen är att arbetsmiljön inte alltid är den bästa. De sängar som vi har i våra hem är ofta så låga att det kan fresta på ryggen när man ska göra en mer omfattande såromläggning.

Hemsjukvård

Husläkarmottagningen Sophiahemmet erbjuder hemsjukvård till dem som är listade på mottagningen och som bor på Östermalm.

På husläkarmottagningen finns två sjuksköterskor som har som huvuduppgift att åka hem till patienter. Dessutom är mottagningens samtliga läkare engagerade. Var och en av dem har egna patienter som de besöker vid behov eller för att göra en ny medicinsk bedömning.

Personer som får hemsjukvård behöver ofta hjälp med sina läkemedel. Det kan handla om att lämna ut de mediciner som de behöver men sköterskorna hjälper även till med att ge till exempel ögondroppar och insulinsprutor. Även olika typer av kontroller och såromläggningar är vanliga.

Normalt är det ett femtiotal av husläkarmottagningens patienter som får vård i hemmet.

Många av dem får hjälp under en längre tid medan hemsjukvården för andra är en mer tillfällig lösning.

Om du anser att du eller någon anhörig behöver hemsjukvård, kontakta din vårdcentral eller hemsjukvården. Läs mer om hemsjukvård påwww.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Vard-ihemmet/

Text: Per Westergård
Foto: Oskar Omne

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2013