Husläkarmottagningen har egen diabetessköterska

Diabetes finns i två varianter, typ 1 och typ 2. Hos den som har diabetes av typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt upphört, vilket leder till att man får för mycket socker i blodet. Tillförs inte insulin blir personen allvarligt sjuk.

Diabetes av typ 2 debuterar ofta senare i livet och kan i stor utsträckning kontrolleras genom enbart ändrade kost- och motionsvanor. Det är också den typ av diabetes som ökar snabbast.

När Husläkarmottagningen Sophiahemmet slår upp dörrarna i början av maj finns diabetessjuksköterskan Christina Iskull på plats.

Hennes uppgift blir att ta emot patienter med typ 2-diabetes, hålla koll på deras behandlingsbehov och ge råd som är anpassade till deras livssituation.

– Att vara diabetiker är normalt inget hinder för den som vill vara aktiv, säger Christina Iskull.

– En av våra viktigaste uppgifter är att hitta en kombination av kost och motion som fungerar. Sådana råd är ofta tillräckliga för att diabetiker med typ 2 ska slippa insulinbehandling.  Det är också viktigt att vi som arbetar i primärvården tidigt kan upptäcka en diabetes typ 1 så att patienten snabbt kan få rätt specialistvård. På Sophiahemmet har vi alla möjligheter att kunna göra den bedömningen.

Foto: David Bicho

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2011