Husläkarmottagningen

Hallå där VD Peter Seger, varför öppnar Sophiahemmet en husläkarmottagning?

– Det finns flera skäl till det beslutet. Det viktigaste skälet är att vi upplever en stor efterfrågan från patienter som varken har sjukvårdsförsäkring eller är anslutna via sin arbetsgivare men som ändå vill få tillgång till specialister inom allmänmedicin på Sophiahemmet. Vi vill också ta ett större ansvar för sjukvården i denna del av Stockholm, en stadsdel som tillsammans med Lidingö och planerade bostadsområden kommer att ha mer än 130 000 invånare inom några år. För att klara det så behövs det fler primärvårdsenheter att välja mellan.

Hur ska primärvård och specialistvård kopplas samman?

– Redan i dag finns naturliga kopplingar mellan primärvården och specialisterna på  Sophiahemmet. Etableringen av en mottagning i huset innebär i det fallet inget nytt mer än att det naturligtvis är lättare att skapa bra kontaktnät på det personliga planet. Vi kommer också att fortsätta arbetet med interna föreläsningar som hålls av de olika specialistområdena för att öka kunskapen mellan olika discipliner.

Hur kommer ni att rekrytera till mottagningen?

– Huvudsakligen genom extern rekrytering. Dels behöver vi kompetenser som vi i dag inte har inom Sophiahemmet, dels vill vi få in människor med erfarenheter av att vara verksam inom primärvård och vårdvalssystemet.

I något fall har vi även fångat upp kompetens som finns i nuvarande verksamheter och som blir en bra kunskapskälla kring hur vi arbetar här på Sophiahemmet och en bra kontaktyta mot våra andra verksamheter.

Hur gör man om man vill lista sig vid mottagningen?

– Information om hur man listar sig finns påwww.vardguiden.se ellerwww.sophiahemmet.se/hlm
Har man inte tillgång till internet kan man ringa växeln på Sophiahemmet så berättar de mer.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 2 2010