Hyresgästerna börjar flytta in

Nu har många hyresgäster flyttat in i det nyrenoverade Lill-Janshuset.

Lill-Janshuset har genomgått en omfattande renovering under det senaste året. Totalt har 3 500 kvadratmeter byggts om för att ge plats åt Ryggkirurgiskt centrum, Neurocampus och Barnsjukhuset Martina. Ytterligare två hyresgäster är på väg in och för deras räkning får 2 000 kvadratmeter just nu en enklare upprustning.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som äger huset, har ställt krav på att fastighetens kulturhistoriska och byggtekniskt intressanta detaljer ska bevaras. Ett krav som inte har varit helt lätt att uppfylla när en av Sveriges mest avancerade operationsavdelningar ska in.

– Resan har varit tuff och fylld av överraskningar. En av de mer besvärliga var att det fanns mer asbest i golvet än vad de tester vi genomförde innan ombyggnaden visade. Dessutom var väggarna fyllda av elledningar som ingen visste vart de gick eller om de var i bruk, säger Jonas Holmer, fastighetschef på Sophiahemmet.

Att klippa elledningar med oklar funktion är spännande. Antingen händer ingenting eller så försvinner strömmen någonstans i huset. Det sistnämnda inträffade flera gånger, vilket har ställt stora krav på tålamod hos de hyresgäster, bland annat nio privatbostäder, som har funnits kvar i huset under hela ombyggnadstiden.

– Vi har haft ett nära samarbete med dem och vi är glada att de har orkat med de olägenheter det innebär att bo och verka i ett hus som genomgår en så omfattande renovering.

Trots utmaningarna har arbetet gått mycket bra. Totalt har 150 000 arbetstimmar utförts och det med få missöden.

–  Det  här  har  nog  varit  Sveriges  gladaste  byggarbetsplats, säger Jonas Holmer. Dessutom har vi lyckats med något mycket ovanligt när det gäller den här typen av projekt; vi har både klarat tidsplanen och hållit budgeten. Ryggkirurgiskt centrum, som är den största hyresgästen i den nyrenoverade delen av huset, kunde med framgång genomföra sin första operation den 1 mars. Sedan dess har ett stort antal personer med onda  ryggar  fått  hjälp,  även  om  verksamheten fortfarande är i en uppstartsfas.

–  Vi  är  mycket  nöjda  med  lokalerna och vi har inte haft några problem att få i gång verksamheten, säger Per Svedmark, specialist i ortopedi och vd för Ryggkirurgiskt centrum.

Om de som verkade i huset för hundra år sedan hade kunnat komma på besök i dag hade de sett att de höga fönstren, de vackra dörrspeglarna och de robusta radiatorerna är kvar. Även de breda korridorerna med det vackra ljusinsläppet.

– Däremot hade de inte känt igen sig om de hade klivit in på operationsavdelningen. Här finns nu den allra senaste spetstekniken för både operation och rehabilitering, säger Per Svedmark.

Text & Foto: Per Westergård

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2017