Inspirerande praktik på husläkarmottagningen

Husläkarmottagningen Sophiahemmet har berikats med både AT­- och ST­-läkare och dessutom en sjuksköterska via det internationella Erasmusprogrammet. De är alla betydande tillskott för verksamheten som samtidigt erbjuder en plats att växa och utvecklas på.

– Det är en väldigt inspirerande miljö och motsvarar absolut mina förväntningar. En arbetsplats med god stämning, trevliga kollegor och patienter, säger Mats Halldin som är en av tre nya läkare som gör sin specialisttjänstgöring på husläkarmottagningen.

Mats Halldin har disputerat inom hjärt- och kärlsjukdomar  och  sambandet  med  livsstil, framför allt fysisk aktivitet, och ser möjligheter till forskning via Sophiahemmet Högskola i framtiden. Något han redan nu fått positiva signaler om.

Liksom ytterligare två ST-läkare på Husläkarmottagning Sophiahemmet har Mats en anställning som en del i utbildningen till specialist i allmänmedicin. I tjänstgöringen ingår olika moment där praktik ska göras på olika slags kliniker.

– Jag ville komma hit eftersom jag hade en allmänt positiv känsla av Sophiahemmet och för att man är del i ett större sammanhang med alla kliniker på sjukhuset. Här har jag nära till kollegor och det finns många att fråga, säger han.

Bra för verksamheten
Tina Stjernholm, chefsjuksköterska på husläkarmottagningen, tycker att det är viktigt med  utbildningsplatser för både läkare och sjuksköterskor eftersom det tillför mycket till verksamheten.

– Genom dem håller vi oss ständigt uppdaterade och får höra om ny forskning och nya medicinska rön som är värdefulla för vår verksamhet, säger hon.

I gengäld erbjuder också husläkarmottagningen en givande miljö.

– Vi försöker ha ett bra och trivsamt klimat för alla som utbildar sig hos oss. De ska inte bara kastas in som en extraresurs utan också få möjlighet att reflektera. De uppskattar att det finns utrymme att ställa frågor och få ordentlig handledning, säger Tina.

Erasmusstudent kom tillbaka
Clara  Zöberl  från  Österrike  har  läst  till  sjuksköterska i Wien och har kommit till husläkarmottagningen via det internationella Erasmusprogrammet efter sin kandidatexamen.

– Jag var här förra året som Erasmusstudent på Sophiahemmet Högskola och gjorde min praktik på sjukhuset och ville gärna komma tillbaka, säger hon.

Under sin tid på husläkarmottagningen har hon fått mycket ny kunskap inom sitt område.

– I Österrike har sjuksköterskor inte lika mycket ansvar som i Sverige, så det är väldigt lärorikt att vara här. Hela vidareutbildningen är välordnad och både patienter och kollegor är så fina. Det är fantastiskt, säger Clara Zöberl.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2017