IVF hjälper allt fler

IVF står för In Vitro Fertilisering, eller provrörsbefruktning. IVF-behandlingen inleds med att kvinnan behandlas med hormoner i olika steg med syftet att stimulera hennes äggproduktion.

Sedan hämtas ett eller flera ägg från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Detta sker i ett laboratorium.

När äggen är befruktade överförs ett, eller ibland två, av dem till kvinnans livmoder. De ägg som inte används vid det tillfället kan frysas och användas vid ett senare tilfälle.

Provrörsbefruktning genomförs för det mesta för par som utan framgång försökt bli gravida i ett eller flera år.

I Sverige föddes det första barnet med hjälp av IVF 1982. I takt med att metoderna förbättras har allt fler par kunnat få hjälp mot sin barnlöshet. I dag föds drygt 2 000 barn med hjälp av IVF-behandling varje år.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2009