Jan Rapp är Årets eldsjäl!

– Det är verkligen roligt att mitt arbete blir uppmärksammat på det här sättet, säger en glad och stolt Jan Rapp, som förutom att vara konsult inom matavfallssortering är gynekolog på UltraGyn på Sophiahemmet.

Han har under många år arbetat med att få Stockholms sjukhus att samla in matavfall sedan blir till biogas.
– I dag är nästan alla sjukhus i Stockholm engagerade och tillsammans samlar vi in 600 ton matavfall per år. Biogasen som utvinns ur det räcker till för att en SL-buss ska kunna köra en sträcka motsvarande fyra varv runt jorden.