Klarsynt kirurg

Ögonkirurgen Björn Steén fick sin första träning i precision genom att bygga modellbilar. I dag är han en av landets främste på näthinnekirurgi och sjukdomar i gula fläcken.

Björn Steén är en av dem som tidigt valde yrkesbana. Han började fundera på läkaryrket redan som 8-åring.

– En vän till mina föräldrar var tandläkare och hade lagt upp jobbet så att han var ledig varje onsdag. Jag tyckte det verkade vara jättebra att bli tandläkare, för att då skulle man kunna kombinera Formel1-träning på onsdagar och tävla på helgerna..

Nu blev det inte tandläkare utan läkare som valet slutligen föll på.

– I grunden handlar det nog om ett kall, att göra gott, säger han. Att jag sedan valde att specialisera mig på ögonkirurgi har mest att göra med att jag gillar det som är pilligt. När jag var liten älskade jag att bygga och måla bilmodeller, säger han.

Efter läkarlinjen på Karolinska institutet, AT-tjänstgöring och specialistutbildning fick han en tjänst på näthinnekliniken på St Eriks Ögonsjukhus, där han några år senare blev överläkare.

– Att operera näthinnor är verkligen titthålskirurgi i äkta mening. Det finns ju ett naturligt fönster rakt in i organet. Det är mycket fascinerande.

Han intresserade sig tidigt för sjukdomar i gula fläcken, den vanligaste orsaken till svår synnedsättning framför allt hos äldre människor. Uppskattningsvis en halv miljon svenskar lider av sådana sjukdomar och de blir allt vanligare.

– Alla åldersrelaterade ögonsjukdomar ökar eftersom vi lever längre. Glädjande nog kan vi behandla många fler i dag än vi kunde bara för tio år sedan, säger han.

2004 doktorerade Björn Steén på ämnet kärlnybildning i ögat, en av orsakerna till sjukdomar i gula fläcken, och han är i dag en av de ledande inom området. Han leder kurser i kirurgisk teknik och håller sig uppdaterad med de senaste forskningsresultaten genom att delta i ögonkongresser över hela världen, samt sitter med i olika advisory boards för läkemedelsindustrin.

– Jag vill kunna ge mina patienter den senaste behandlingen och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Det är i kontakten med andra specialister som jag lär mig mest.

För drygt två år sedan sa han upp sig från S:t Eriks Ögonsjukhus för att i stället börja på Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet.

– Jag känner Bo Philipson, Ögonklinikens grundare, sedan länge och han ville gärna att jag skulle ta mitt kunnande med hit. Därmed blev Ögonkliniken landets första privata klinik för näthinnekirurgi och behandling av sjukdomar i gula fläcken.

– Den stora fördelen med att vara privatpraktiserande är att man kan fatta egna beslut. Kommer det en ny behandlingsmetod eller nya forskningsrön, kan vi ta in det i verksamheten. Vi behöver inte vänta på att politikerna – som inte är experter – ska fatta beslut.

Majoriteten av de patienterna som kommer till Björn Steéns mottagning gör det via landstinget, men av dem som han opererar betalar huvuddelen av patienterna ur egen ficka eller via sin sjukvårdsförsäkring.

Patienterna blir fler och fler i takt med att behandlingsmöjligheterna ökar och landstingen har allt svårare att hinna med att ge alla behandling i tid.

– Det har hänt otroligt mycket i fråga om behandling av olika ögonsjukdomar, både vad gäller operationsmetoder och läkemedel.  Förut krävde ingrepp i ögat att patienten låg kvar på sjukhuset i dagar, säger han.

– Dagens glaskroppskirurgi (vitrektomi) är suturlös och tack vare extremt tunna och avancerade instrument orsakar de minimal påverkan på ögat. Numera kan patientera gå hem efter en kvart.

En helt ny behandlingsmetod av så kallat ma- kulaödem vid blodpropp i ögat, som Stockholms Ögonklinik just infört är Ozurdex®-behandling. Läkaren injicerar ett litet kortisonstift i ögats glaskropp för att motverka den vätskeansamling som bildats vid Gula fläcken och som gör att patientens syn försämras.

– Tidigare kunde vi inget göra utan bara se hur patienterna blev sämre. Med det här och andra relativt nya läkemedel som Lucentis kan försämringen stoppas och för många förbättras synen markant.

Vad forskarna nu ser och hoppas på, är att man i stället för att injicera läkemedlen ska kunna droppa dem i ögat. Det skulle göra behandlingen enklare och mer tillgänglig. Och göra riskerna för infektion till ett minimum.

Det händer också ganska ofta att patienter kommer till Björn Steén för att få ett andra utlåtande. De kanske har fått ett negativt besked av sin ordinarie läkare och vill få Björns åsikt.

– Ibland kan jag ge ett positivt besked, att det finns ytterligare en behandlingsmetod som de kan prova, andra gånger kan jag bara bekräfta beskedet. I sådana lägen försöker jag vara så tydlig som möjlig så att patienten får all information hon eller han behöver. Men självklart är det en jobbig situation både för mig och för patienten.

Han fortsätter:

– Den roligaste delen av mitt jobb är när jag kan hjälpa en person, som kanske knappt klarat vardagen, att bli så bra så att hon eller han kan köra bil eller måla igen.

Text: Inger Sundelin
Foto: Annika af Klercker

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2011