Kliniken för fötter

Podiatrikliniken är specialiserad på fötter och hjälper människor att hålla fötterna friska, funktionsdugliga och fria från smärta.

Hit kommer bland annat patienter med svåra fotproblem, ofta som en konsekvens av kroniska sjukdomstillstånd som diabetes eller reumatism. Kliniken kan även hjälpa patienter med smärtor i muskel och senfästen eller som har smärtande hudförändringar på fötterna.

– Vår viktigaste uppgift är att verka förebyggande. Om vi kan förhindra eller fördröja en operation har vi lyckats. Men även efter en operation kan vi ge värdefull hjälp till patienterna, säger Karin Backlund Zirn, podiater och verksamhetschef för Podiatrikliniken.

– Som jag ser det blir vårdkedjan inom Sophiahemmet komplett med det kunnande som vi på Podiatrikliniken kan bidra med.

En podiater är specialutbildad inom diabetes, reumatism och neurologiska sjukdomar. Kliniken samarbetar med läkare, annan vårdpersonal
och ortopedtekniker.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2011