Längre överlevnad väcker svåra frågor

Nya behandlingsmetoder kan förlänga livet hos män med icke botbar prostatacancer. Agneta Wennman-Larsen har fått stipendium för ett forskningsprojekt om hur de upplever behandlingen.

–  Projektet handlar  om män som har långt gången prostatacancer. Den går inte att bota, men genom  att  ge olika behandlingar efter varandra kan patientens livslängd förlängas med månader och i vissa fall år, säger Agneta Wennman-Larsen, som är docent och högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola.

– Fokus är att ta reda på hur de här männen mår under behandlingen, vilka förväntningar de  har  på  den  och  hur  de  kan  och  vill  vara delaktiga.

Patienterna rekryteras från Christinakliniken på Sophiahemmet, samt från Radiumhemmet, onkologkliniken i Sundsvall-Härnösand och i Umeå. Informationsinsamlingen sker både via  enkäter  och  personliga intervjuer.

– I intervjuerna ber vi dem berätta om sina upp levelser från den första cancerbehandlingen fram till nu då sjukdomen inte går att bota. Vi tror att det kan ha betydelse för delaktigheten nu. Är
det till exempel värt eventuella biverkningar för att få leva lite längre? Det är svåra frågor naturligtvis, men de kan ge inte minst läkarna bättre kunskap när de möter dessa patienter.

Projektet initieradea av läkare på Christinakliniken som tog kontakt med högskolan för ett samarbete kring dessa patienter. De vill få bättre förståelse för hur de ska prata med  patienterna om de här svåra frågorna.

– Det har kommit många nya behandlingar på kort tid men forskningen kring hur männen upplever dessa behandlingar har inte riktigt hängt med. Så vi hoppas vi ska kunna bidra med den kunskapen, säger Agneta Wennman- Larsen.

Text: Inger Sundelin