Livet lyfte när kilona rasade

Ett år efter överviktsoperationen finns det 50 kilo mindre Lena Edvardsson. Något som inte bara märks runt midjan, viktigare är att självkänslan och livslusten är tillbaka.

– Jag har kastat alla gråa, tråkiga kläder som jag använde för att bli osynlig. Nu vill jag ha färg för att visa upp mig som den glada person jag egentligen är.

Lena Edvardsson strålar av glädje. Åren av jojobantning där vikten ena året störtdök med 30 kilo för att nästa gå upp minst lika mycket är äntligen över.

– När vågen närmade sig 120 kilo insåg jag att jag måste göra något. Jag vände mig till vårdcentralen men de hade ingenting att erbjuda eftersom jag varken hade fått diabetes eller hjärtinfarkt. Än.

Vikten var inte det största bekymret då Lena fortfarande mådde ganska bra rent fysiskt. Värre var att självförtroendet var helt under isen.

– Jag undvek människor jag inte kände och hade jag inte gjort något åt mina viktproblem hade jag slutat som en eremit. Inte för att jag inte vill umgås med folk utan för att jag kände att jag måste skydda mig mot andra tankar och blickar.

Att hon till sist beslutade sig för att ta kniven till hjälp för att gå ner i vikt har hon inte har ångrat. I dag stannar vågen strax under 70 kilo och livsglädjen har kommit tillbaka.

– Den stora förändringen är inte att kroppen har blivit mindre. Det bästa är att jag nu vågar stå för den jag är och att jag har blivit gladare.

Fetma är ett allvarligt hot mot hälsan och riskerna ökar i samma takt som vikten stiger. För den som är gravt överviktig är en operation ofta den enda möjligheten att vända trenden. På Sophiahemmetkommer i år mellan 500 och 600 personer att ta kirurgi till hjälp mot övervikten.

Förändrade kost- och motionsvanor har gjort att allt fler i Sverige är feta. Ökningen är så snabb att det finns fog att tala om en epidemi. Att vara gravt överviktig innebär ofta att livskvaliteten försämras samtidigt som ett antal allvarliga sjukdomar blir vanligare.

På Bariatric center på Sophiahemmet, en av landets ledande kliniker för operation och behandling av personer med grav övervikt noterar man ett ökande intresse för överviktskirurgi.

– För många som har ett BMI över 35 är det omöjligt att själva gå ner så mycket i vikt som hälsan kräver. En operation där en del av magsäcken tas bort är ofta den enda möjligheten att lyckas, säger Peter Loogna, kirurg på Bariatric center.

Det finn s ett flertal tekniker att använda vid överviktskirurgi men på Bariatric center dominerar gastric by-pass. Den innebär att en stor del av magsäcken avskiljs samtidigt som tunntarmen dras upp och sys fast på det som återstår av magsäcken. Metoden ger en viktminskning i två steg, dels för att det inte går att äta lika mycket, dels för att tunntarmen har kortats och att näringsupptaget därmed har blivit sämre.

Den största viktnedgången kommer under månaderna efter operationen. En mindre uppgång är därefter inte ovanlig men för de flesta stannar vågens visare varaktigt betydligt längre ner på skalan jämfört med före operationen.

– Vårt mål är att patienterna ska komma under 30 i BMI. Men ett kirurgiskt ingrepp är ingen garanti, för att lyckas måste patienten förstå att det i lika hög grad handlar om att ändra livsstil.

Bariatric Center på Sophiahemmet genomför i år 500–600 överviktsoperationer. Det gör kliniken till den tredje största i sitt slag i landet. Kliniken tar emot patienter som betalar privat och från landsting som de har vårdavtal med. Ungefär 60 procent av patienterna betalar ur egen ficka.

Tidigare publicerat i SophiaNytt Sjukhusspecial oktober 2010

Text och foto: Per Westergård