Livsstilsråd vid sidan av medicin vid sköldkörtelstörning

Uppskattningsvis medicineras ca 420 000 för  störningar i sköldkörtelns hormonproduktion.

Sjukdomar i sköldkörteln, framför allt låg ämnesomsättning (hypothyreos) klassas som folksjukdom då fler än 3% av befolkningen har sjukdomen. Mörkertalet är stort, då symtomen, till exempel trötthet, nedstämdhet och viktuppgång kan förväxlas med övergångsbesvär eller depressioner. Sjukdomen behandlas med syntetiskt sköldkörtelhormon, Levaxin.

– Men en del patienter blir inte hjälpta av Levaxin. De mår inte bra trots att blodprover visar normala värden. För mig som läkare är det då självklart att söka efter andra behandlingar eller råd som kan göra att de mår bättre, säger Kerstin Brismar, professor och specialist i endokrinologi och invärtesmedicin.

Hon leder en svensk pilotstudie där patienterna, vid sidan av läkemedel, får livsstilsbehandling i form av kostförändringar, fysisk aktivitet och stresshantering med hjälp av medicinsk yoga och EFT (Emotional Freedom Techniques).

Just EFT-inslaget, som är ett slags nålfri akupunktur, har mött en del kritik eftersom metoden inte är vetenskapligt validerad, berättar Kerstin Brismar.

– Jag tar kritiken med ro, säger hon. Jag vill ta reda på om och hur livsstilsförändringar kan påverka patienterna och då måste vi också våga prova olika metoder.

Studien är nu på väg att avslutas, och de preliminära resultaten visar att patienterna själva bedömer att de mår bättre jämfört med innan behandlingen.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2017