Många vill få IVF-hjälp via vårdvalet

IVF-gruppen vid Sophiahemmet ingår nu i Vårdval Stockholm och kan därmed erbjuda offentligt finansierade IVF-behandlingar.

Med det ska köerna förhoppningsvis kortas för par och ensamstående som vill få hjälp med assisterad befruktning.

Arthur Aanesen, läkare och verksam vid kliniken märker en stor ökning av par som söker sig till hit inom vårdval IVF.

Kliniken tar emot mellan 5 och 10 nya par per vecka inom ramen för vårdvalet. Väntetiden för att få påbörja behandling ligger på någon månad.

– Det känns bra att kunna ta emot och hjälpa också den här patientgruppen, säger han.

Trots den ökade tillströmningen av par finns det, enligt Arthur Aanesen, i nuläget inga planer på att utöka verksamheten.

– Nej, inte i dagsläget. Vi kommer att ligga kvar på den här nivån för att säkerställa att vi upprätthåller kvalitén. Vi har länge varit förstahandsalternativ för par som söker IVF-behandling privat, och det vill vi fortsätta vara.