Mer inflytande för patienterna

Nu inför Sophiahemmet ett nytt digitalt verktyg för att mäta patienternas upplevelse av vården. Det innebär bland annat möjlighet till snabbare återkoppling till verksamheterna och att alla vårdtagare kan delta i Sophiahemmets förbättringsarbete.

Sophiahemmet har haft patientenkätsystem i olika former i över 10 år och mätningar visar att patienterna är mycket nöjda med den vård som erbjuds. Men trots goda resultat finns alltid utrymme till ytterligare förbättringar. Därför införs nu ett helt nytt sätt att mäta hur nöjda patienterna är efter ett vårdbesök, vilket görs i samtliga verksamheter i samma digitala verktyg (KeyForCare).
– Patienternas synpunkter är oerhört viktiga för att vi ständigt ska kunna förbättra oss och erbjuda den bästa vården. Vi vill på alla sätt göra det enklare och smidigare för dem att återkoppla sina upplevelser, säger Sophiahemmets chefläkare Marie Wickman Chantereau.

Två möjliga svarsvägar
Enkäterna kan besvaras av patienterna på två olika sätt: antingen direkt på surfplattor på vissa mottagningar eller via länk som skickas i ett sms. Det sker efter att patienten registrerat sitt mobilnummer på mottagningens surfplatta eller scannat en så kallad ”QR-kod”. Svaren sammanställs i veckorapporter som automatiskt skickas via mail till cheferna som i sin tur involverar medarbetarna i förbättringsarbetet.

– Det är alltid viktigt att kunna återkoppla till vården. Det är ju mitt sätt som patient att kunna påverka och komma med idéer till förbättring, säger Anette Natanaelsson som är kund på Hälsocentralen Sophiahemmet sedan åtta år och en av de som lämnat sitt mobilnummer för att kunna svara på enkäten.

De frågor som Anette ska svara på efter sitt vårdbesök handlar till exempel om bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet och självklart frågas det även efter förslag till förbättringar. Vad är patienten mest respektive minst nöjd med? Vad är värt att berömma?

– Genom att involvera patienterna får vi omedelbar, viktig återkoppling direkt till verksamheterna med konkreta åtgärdsförslag som skapar förutsättningar för ständiga förbättringar. Vår vision är att leverera vård i världsklass – då måste vi lyssna på patienterna, säger Marie Wickman Chantereau.

Text och foto: Pia Hultkrantz