Minimal magkamera

Nu kan mag-tarmundersökningar göras betydligt enklare för både patient och läkare.

Lösningen är en minimal kamera som patienten sväljer och som sedan tar bilder på sin väg genom kroppen. Bilderna visar sådant som läkarna tidigare haft svårt att se vid kontraströntgen och datortomografi.

Stockholm Gastro Center har precis fått tillgång till en ny metod som både är ofarlig och som gör det lättare att upptäcka sjukliga förändringar i tunntarmen.

– Kameran gör undersökningen enklare för patienten och börjar med ett besök på mottagningen på morgonen, säger Robert Löfberg som är centrets verksamhetschef.

Kameran är mindre än en tumnagel och patienten sväljer ner den med lite vatten. Ett antal små ”antenner” som sätts fast på patientens buk leder sedan signalerna från videokameran i ”nosen” på kapseln till en liten bildmottagare som patienten bär med sig. Därefter är det fritt  fram för patienten att leva som vanligt under dagen, inklusive att äta och dricka.

– På eftermiddagen kommer patienten tillbaka och vi tankar in bilderna i en dator. Sedan kan undersökningsteamet via en bildskärm i lugn och  ro följa kapselns passage genom mag-tarmkanalen.

Eftersom kameran tar tre bilder i sekunden och kapseln behöver mellan ett par och åtta timmar för att ta sig igenom tunntarmen blir det en lång film med flera tusen bilder att studera.

– Tack och lov plockar datorn bort en mängd bilder som inte behövs och vi kan snabbspola igenom de partier som inte är intressanta.

Vinsten med tekniken är att vi nu lättare och mer exakt kan hitta blödningar, tumörer eller förändringar som är typiska för till exempel Crohns sjukdom, säger Robert.

Batteriet i kameran räcker i elva timmar. Det är mer än nog för att kapseln ska hinna med att ta sig igenom tunntarmen innan den kommer ut den vanliga vägen. Skulle den trots allt smita ner i avloppet är det inte hela världen eftersom batteriet inte innehåller några farliga tungmetaller.

Även om engångskameran kostar 6 000 kronor är det en låg kostnad i jämförelse med alternativen.

– Det är dock relativt ovanligt med tunntarmsproblem och därför räknar vi inte med fler än cirka 100 undersökningar per år.

Men i de fall vi väljer att använda tunntarmskapseln kommer det att vara lättare att upptäcka vad som orsakar patientens bekymmer, säger Robert.

– Därmed får vi även bättre förutsättningar att sätta in rätt behandling.

Text och foto: Per Westergård

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2011