När FAM jobbar märks de inte

Nyligen gjordes ett omfattande stambyte i O-huset på Sophiahemmet där bland annat operationsavdelningarna ligger. Ett sådant omfattande arbete i lokalerna är en utmaning för vårdgivarna och medarbetarna i huset, och måste hålla en strikt tidplan.


Enligt Johan Lundgren, fastighetschef och ansvarig för stambytet, löpte projektet på utan problem:


– Vi löste det bland annat genom att vi la de mest bullrande arbetena tidiga morgnar och under semestertider.

Stambytet är ett bra exempel på när verksamheten i det nya affärsområdet Facility Management (FAM) fungerar som bäst – man märker helt enkelt inte när jobbet görs. FAM är ett nytt eget affärsområde inom Sophiahemmet med funktioner som fastighetsskötsel, IT, telefoni, service, vaktmästeri och tvätt. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för att Sophiahemmets verksamheter ska få ägna sig åt just sina patienter och studenter och inte allt annat ”som bara måste funka”. Eller som Jonas Holmer, affärsområdeschef för FAM, beskriver uppdraget:

 – Om Sophiahemmet var ett skepp så skulle det vara vi i nyckelbesättningen som såg till att skeppet tog sig fram.

Ständigt nya projekt
I dag har FAM ett 30-tal medarbetare, och det finns planer på att rekrytera fler till besättningen, då lokalerna har utökats med 8 000 till 40 000 kvadratmeter i och med att alla ytor i Lill-Janshuset och G-huset nu är uthyrda.

 – Förutom förvaltningen arbetar vi kontinuerligt med förbättringar och att bli mer proaktiva och kunna förutse vad som behöver åtgärdas för att framtidssäkra fastigheter och övriga funktioner. Ett av våra fokusområden är t ex det nystartade projektet ”Säkert Sjukhus” där vi arbetar för att öka tryggheten och säkerheten inom alla områden på Sophiahemmet som brandskydd, IT-säkerhet och tillgänglighetsförbättringar, säger Jonas Holmer.

Ett av FAM:s viktigaste ansvar är förvaltning och skötsel av Sophiahemmets fastigheter. Ombyggnaden av Lill-Janshuset samt G-huset görs till ändamålsenliga lokaler för att de nu åter fylls av vårdverksamheter.