Över 7 000 patienter från start

Husläkarmottagningen Sophiahemmet har gjort succé. Redan innan mottagningen hade öppnat var 5 000 patienter listade och under den första månaden har ytterligare drygt 2 000 patienter tillkommit.

Sophiahemmets vd Peter Seger är glad och stolt över det stora gensvaret.

– Vi har gjort något unikt. Vi har startat en husläkarmottagning som haft fullt med patienter redan innan start och varit fullbokade sedan dag ett.

Reaktionerna har genomgående varit mycket positiva, konstaterar han. Från såväl patienter, som allmänheten och medierna. Inte heller tror han att Sophiahemmets satsning upplevs som konkurrerande av andra mottagningar.

– Med den befolkningsökning som Stockholm har kommer det att behövas minst tre nya mottagningar i vårt område de närmaste åren, säger han. Däremot har vi inga planer på att bygga upp en jättestor organisation. Vårt mål är att ha 10 – 11 000 patienter listade på våra fem läkare. Vi tror att det är en bra storlek för att kunna ge den goda omvårdnad och det bemötande som vi vill stå för. Vi vill också möjliggöra att varje patient så långt möjligt får träffa samma läkare varje gång de kommer hit.

Fördelningen av patienter på respektive läkare pågår just nu. Att det inte kunnat ske tidigare beror dels på den stora tillströmningen av patienter, dels på att man vill få en jämn fördelning på husläkarna.

Peter Seger vill även passa på att förklara varför en del patienter måste lista sig på nytt:

– De patienter som listade sig tidigt hos oss och som valt en annan husläkare så länge, måste tyvärr göra om sitt val. Reglerna
för vårdval Stockholm är sådana att det är det senaste valet som gäller.

Tidigare publicerat i SophiaNytt Nyhetsbrev juni 2011

Foto: Per Westergård