Patienterna ger Sophiahemmet toppbetyg

98 procent av patienterna är nöjda med Sophiahemmet, lika många är nöjda med bemötandet och skulle rekommendera sjukhuset till någon annan.

– Patientnöjdheten är väldigt viktigt för Sophiahemmet med tanke på hur konkurrensutsatt vår verksamhet har blivit, säger Peter Möller, Sophiahemmets chefläkare.

Sedan 2003 mäter Sophiahemmet regelbundet kundnöjdheten bland patienterna. De generella frågorna gäller sådant som väntetid, bemötande, helhet och information. Dessutom kan de olika verksamheterna ställa egna frågor om vården. I den senaste undersökningen deltog cirka 2 000 personer. Resultatet är entydigt: Sophiahemmets patienter är väldigt nöjda och resultatet har trots toppresultat förbättrats ytterligare något för varje år som undersökningen gjorts.

Här är några av kommentarerna:

”Ni gjorde ert arbete mycket professionellt. Gäller alla från mottagning/provtagning, operation och vård.”

”Fantastic staff, thank you very much for doing an unpleasant situation very comfortable. 5 stars!”

”Ni tog väl hand om mig!”

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2009

Foto: David Bicho